Forskningens Fællesudvalg

Historisk udvalg oprettet 1965 under: Undervisningsministeriet.
Fortsættes 1972 som: Planlægningsrådet for forskningen.
Betænkning II om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation : afgivet af universitetsadministrations-udvalget af 1962, 1968. ; Betænkning 475)
Forslaget om Forskningens Fællesudvalg blev gennemført ved nedsættelse af et sådant udvalg den 18. september 1965.
Forskningens Fællesudvalg (FFU), har til opgave at rådgive regering og folketing i spørgsmål vedrørende forskningens udvikling og dansk deltagelse i internationale forskningsprojekter.
Se også: Forskning ; forskningspolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Forskningspolitiske overvejelser. / : Forskningens Fællesudvalg, 1969

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page