forsoning

Fredstilling; tilfredsstillelse; bilæggelse af fjendskab for at overvinde krigens rædsler og lidelser; genoprettelse af et fredeligt forhold mellem den forurettede, og den der har øvet uret. Anvendt af fredsmæglere med dygtigehd i Sydafrika til kortlæggelse og tilgivelse af forbrydelser begået under Apartheid med Desmond Tutu som inspiratur. Ligesom der forskes i fred, forskes der specielt i USA og England i forsoning, eksempelvis ved the Centre for Reconsiliation and Forgivenes Studies, Coventry University. The Parents' Crircle - a group of Israelis and Palestinians who all lost loved ones in the ongoing violence, and are dedicated to try and put an end to it.
The Centre for the Study of Forgiveness and Reconciliation at Coventry University is offering a ten-week certificated course in Peace and Reconciliation Studies, available on the Internet. The programme is intended for graduate students, and more specifically for personnel in academia, government, civil service, NGOs or other institutions concerned with issues of peace, conflict transformation, forgiveness, and reconciliation. There are four units in the programme. Each is built around a set of interrelated topics and issues. These are: concepts of peace and violence; theory of "peace by peaceful means"; forgiveness, reconciliation and justice: current debates; peacemaking; conflict transformation; justice issues; mediation skills; and, links between religion, personal values and peacemaking.
If you are interested in finding out more about the course, please
  1. go to http://www.coventry.ac.uk/
  2. click the link Learn Online (in the column about)
  3. click the link Login to myWebCT - to see all your modules and courses
  4. your username and password is: guest.peace
  5. click the link Information on 'Peace and Reconciliation Studies

Der er nedsat sanheds- og forsoningskommissioner i en række lande, hvor militærstyrer har overtrådt menneskerettighederne, eksempelvis i Argentina, Chile, Guatemala, Peru, El Salvador, Sydafrika og Øst Timor.

Se også: Howard Clark ; empowerment ; facilitator ; forbrødring ; fredsmægling ; Mahatma Gandhi ; glæde ; irenisk ; jom kippur ; Martin Luther King ; Dalai Lama ; Nelson Mandela ; sone ; soning ; sorg.

Litteratur

Fred og forsoning. I: Mission Afrika, 2002:1.
Frederiksen, Peter: Cambodjas svære forsonning. I: Informations kronik, 04/22/2002.
Internet resources on Dealing with the Past. I: The Broken Rifle, 2004:60 s. 8.
DR TV: Kims historie.
Kjølbye, Marie Louise: Fremtiden kræver forsoning. I: Information, 06/24/2006
Konflikt & forsoning : 11 indlæg om en vanskelig, men nødvendig proces / redigeret af Dorte Broen ; Vibeke Vindeløv. 1999. - ISBN 87-412-2691-7


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page