Forsvarskommandoen

Danmarks øverste mlitære ledelse som består af forsvarschefen, cheferne for forsvarsstaben, hæren, marinestaben og flyvevåbnet, oprettet 1970. Danmarks øverste mlitære ledelse var fra 1962 underlagt Enhedskommandoen, dog ikke hvis NATOs kommandostruktur bryder sammen i en krigssituation. Forsvarskommandoen leger med medierne med offentliggøreslen af sine planer om fremtidens forsvar i september 2003.
Se også: Forsvarsministeriet ; NATO.
Se tillige: Danmark: Våbenhandel.

Litteratur

Dahlin, Ulrik: Forsvaret giver aktindsigt til alle : Som den første offentlige virksomhed lægger Forsvarskommandoen nu alle breve om aktindsigt på sin hjemmeside. I: Information, 09/12/2002

Ved forenede kræfter : forsvarets øverste militære ledelse : forsvarschefsembedet og forsvarets udvikling 1950-2000.
/ : Forsvarskommandoen, 2000.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page