Geert Grønnegaard, Aldrig mere Krig

Grønnegaard, Geert

F. 1934 D. 2019
Pacifist. Medlem af Aldrig mere Krig, Militærnægterforeningen og Fredskommissionen af 1998.
Født på gården Corselitze på Falster. 6 år på kostskolen Herlufsholm, student 1952. Civilingeniør 1957 som den yngste af 400 kandidater.
To års værnepligt, det sidste år som flyverløjtnant på hovedværkstedet i Værløse.
1959-62 rådgivende ingeniør i firmaet Brødsgaard i København, hvor han styrede planlæggelsen af Harald Halbergs tobaksfabrik i Svendborg og en stor kommuneskole i Præstø.
I 1959 gift med Loulou, med hvem han fik tre sønner.
1962 flyttede han til Ringsted for at planlægge Dagmarskolen til 700 elever sammen meu ingeniør Kjærsgaard, som i 1964 optog ham som kompagnon i firmaet.
Samtidig søgte han, tilskyndet af ubehaget ved den eskalerende Vietnamkrig fore­træde for sessionsmyndighederne, hvor han forlangte at blive registreret som militærnægter. Derefter var en meget stor del af hans kræfter viet til fredsbevægelsen, tilknyttet Aldrig mere Krig. Han startede (før PC-alderen) et minutiøst register over alle danske firmaer, der producerede våben og krigsmateriel, og raskvæk solgte deraf til det krigsførende USA. Registeret eksisterer endnu idag, nu opgraderet af EDB-folk. I detaljerigdom, præcision og åbenhed overgår denne service langt justitsministeriets "Civilkontor", der egentlig burde være det danske samfunds ekspert i våbenkontrol.
Ved kommunalreformen i 1970 ramlede det lille Ringstedfirma, da et planlagt nyt gymnasium i Ringsted i stedet gik til Kalundborg. G.G. fortsatte i et entreprenørfirma i Haslev med jord og kloakarbejder.
I 1970 gik han sammen med to andre fredsorganisationer, Ligaen og Kristeligt Fredsforbund, ind med et tilbud til regeringen (ved Erik Nina Hansen) om gratis at destruere 50.000 Garandgeværer, som var udfaset af hæren, for at de ikke skulle koste ulykker ved salg til genbrug. Nina Hansen takkede nej, men lovede at have tilbudet i erindring. Men alligevel blev det glemt. Forsvaret kunne ikke dy sig for at sælge Garandgeværerne i 1998 eller der omkring.
1972 kom G.G. på forsiden af landets aviser sammen med Aldrig mere Krig for det uden sammenligning bedste og billigste tilbud på nedrivningen af en grim, ulovligt opført militær skydemur i Ganløse. Det kostede forsvarsministeriet ved Kjeld Olesen over 100.000 at slippe for, at militærnægtere skulle nedrive muren. Det fandt de ville være for ydmygende.
I 1976 blev G.G. som særlig konsulent af K. Helveg Petersen bedt om at lade udarbejde et forslag til en ny våbenlov for Det radikale venstre. Det var en markant stramning i forhold til den gamle krigsmateriellov, handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben, fra 1937 (1965 og 1973). Man modererede lidt på forslaget, for at det også skulle være spiseligt for den socialdemokratiske regering, men alligevel stod Anker Jørgensen & Co. af ved den endelige afstemning i 1977.
1977-79 var Grønnegaard udsendt for Danida til undervisningsministeriet i Tanzania, hvor han nåede at lede opførelsen af seminarier og tekniske skoler til flere tusind elever.
1982-85 arbejdede G.G. som rådgiver og byggeleder for det libyske landbrugsministerium med et milliardprojekt i ørkensandet. Endnu i dag producerer anlægget årligt l½ million slagtekyllinger og mælk fra 600 højtydende køer.
I 1990erne gik G.G. med flere kronikker og seminarer ind for dansk forbud mod landminer og for nedlæggelse af ubådsflåden. Begge disse projekter lykkedes. Landminerne i 1995 og ubådene i 2004.
Grønnegaard er en skarp tekstforfatter. En lille lærebog for skoleelever om Krig fra 1970 er stadig i omløb efter flere oplag. Den berømte hest på Kgs. Nytorv (som jokker på en nøgen mand) fik følgende tekst hamret i messing i 1990.
Et af hans tekstspecialer har været i disciplinen "spørgsmål til Ministeren", hvor det gennem årene er blevet til over hundrede, der er blevet fremført af folketingsmedlemmer fra fem forskellige partier. Og for det meste om militærvæsen og våbenkontrol.
Når der skal slappes af, foregår det i Grønnegaards univers ved at spille turneringsbridge. Han er nok blandt de bedste tusind spillere i Danmark, og han har selv startet tre bridgeklubber, da hen syntes at han savnede kortene under sine arbejder i Afrika.
GG er en flittig debattør.

Udvalgte artikler af og om Geert Grønnegaard

 1. Aldrig mere Krig vrede: Frås med skatte-penge / bas ; [interview] Geert Grønnegaard : Aktuelt, 20.12. 1972
  Emneord: skydebanemur ; Ganløse ; Forsvarets Bygningstjeneste
 2. Clæment, Louis:
 3. Løjtnanten blev militærnægter : Geert Grønnegaard har i 28 år holdt øje med den danske våbenindustri / Louis Clæment ; [interview] Geert Grønnegaard : Ingeniøren, 18.8. 1995
  Note: Hvis danskerne virkelig vidste, hvad danskproduceret militærmateriel bliver brugt til, så ville de have stoppet det forlængst, forklarer Geert Grønnegaard og tværer endnu en cigaret ud i askebægeret. Sig ordene dansk militærmateriel og den 60årige civilingeniør kan tale i timevis. 28 års engagement i foreningen Aldrig Mere Krig har gjort ham til en af landets bedste kilder for politikere og dagblade, når der skal skaffes viden om de mindre pæne danske produkter, som giver Danmark valutaindtægter for mere end 1,5 milliarder kroner årligt. I foreningens arkiv ligger detaljerede oplysninger om 350 danske virksomheder og deres andel i den danske produktion af militærmateriel. Oplysningerne er indsamlet gennem flere år af foreningens godt 400 medlemmer.
 4. 16 sikre fejl : Ikkevold, nr. 4 s. 9. 1977
  Emneord: F-16
 5. Aldrig mere Krig : Ikkevold, nr. 1 s. 18. 1977
 6. Aldrig mere Krig klager til EU : Ikkevold, nr. 2 s. 31. 1995
 7. Aldrig mere Krigs våbenregister - status maj 1995 : Ikkevold, nr. 2 s. 12-13. 1995
 8. AmK-kontakt : Ikkevold, nr. 2 s. 7. 1974
 9. Amsterdam : Ikkevold, nr. 3 s. 2. 1997
 10. Anmeldelse : Hinsides grænser for vækst : Ikkevold, nr. 3 s. 26. 1993
 11. Anmeldelse : Westander, Henrik: Bofors : Svinlande affärer : Ikkevold, nr. 2 s. 30-31. 1988
 12. Anmeldelse : Ikkevold - idé og virkelighed : Ikkevold, nr. 7 s. 5. 1975
 13. Anmeldelse : Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark : Ikkevold, nr. 6 s. 3. 1973
 14. Anmeldelse : Ehrenrich, Barbara: Blood Rites : Ikkevold, nr. 1 s. 20. 1998
  Emneord: Irak
 15. Anmeldelse : Bjøl, Erik: Hvorfor krig : Dagbladet Arbejderen, 5.1. 1999
 16. Billedanalyse : Ikkevold, nr. 4 s. 17. 1993
  Emneord: Hjemmeværnet
 17. Blinde - tryksager og bånd : Ikkevold, nr. 2 s. 28. 1989
 18. Brev til en våbenhandler : AmK, nr. 3 s. 3-4. 1997
  Emneord: Amin Shah ; Danyard
 19. Brian : NB, nr. 2 s. 25. 1996
 20. Brugsanvisning: - Sådan går du over til fredsskat : Ikkevold, nr. 1 s. 21. 1990
 21. Børnesoldater : Ikkevold, nr. 4 s. 31. 1998
  Emneord: UNICEF
 22. Civilforsvar? : Ikkevold, nr. 6/7 s. 13-14. 1981
 23. Danmark skal eksportere militærnægterordningen til u-lande : NB, nr. 2 s. 19-21. 1996
 24. Dansk dåd : Historien om danmarkshistoriens største, smarteste og mest hensynsløse våbenhaj : Ikkevold, nr. 3 s. 8-10. 1989
  Emneord: Johann Classen
 25. Dansk industri er medskyldig i folkedrab : Hovedbladet, 1.8. 1971
  Note: Forfatteren er medlem af Aldrig mere Krigs undersøgelsesgruppe for våbenhandel.
 26. En dansk specialitet : Fri Aktuelt, ??.5. 1993
  Note: Eksport af landminer.
 27. Dansk våbenproduktion : Fred og Frihed, nr. 1 s. 4-5. 1991
 28. Dengang og nu : Ikkevold, nr. 2 s. 4. 1996
  Emneord: propaganda
 29. Drageyngel : Information, 26.9. 1996
 30. Død og brød : Politiken, 5.7. 1987
 31. Elektromagnetisk puls : Ikkevold, nr. 1 s. 7. 1982
 32. Er der dog ingen grænser : Ikkevold, nr. 4 s. 11. 1993
 33. Erhvervet over alle erhverv : Ikkevold, nr. 8 s. 3. 1974
  Emneord: erhvervsvejledning ; skoler ; soldat
 34. Fagforeningerne og krigsproduktionen : Ikkevold, nr. 4 s. 10-11. 1977
 35. Flyvende flot F-16 fænomen : Politiken, 13.7. 1980
 36. Folkemord : Ikkevold, nr. 2 s. 16-17. 1992
 37. Fra teaterverdenen : Pacifisten, nr. 6 s. 11. 1970
 38. Fredsskat : Ikkevold, nr. 3 s. 27. 1990
 39. Gode miner : Information, 8.12. 1997
 40. Godt nytår : Ikkevold, nr. 8 s. 2. 1973
 41. Den gordiske knude : Ikkevold, nr. 5 s. 8-9. 1982
 42. Grav sandheden frem af arkiverne : Berlingske Tidende, 2.9. 1998
  Emneord: AmK ; Birthe Rønn Hornbech ; Tjekoslovakiet
 43. Gå på freden : Ikkevold, nr. 1 s. 30. 1986
 44. Det hele emmer af militarisme : Berlingske Tidende, 5.8. 1997
 45. Hr. Hansens bidrag til nedrustningen : Ikkevold, nr. 2 s. 4. 1997
 46. Hvad dølen nøler i efter : Ikkevold, nr. 2 s. 6. 1982
  Emneord: nedrustning
 47. Hvad er dit bidrag til nedrustningen? : Ikkevold, nr. 6 s. 3. 1973
 48. Hvem ejer Danmark : Ikkevold, Nr. 2 s. 20-21. 1990
  Emneord: Forsvarsministeriet ; ejendomssalg
 49. Hvem ringer klokkerne for? : Ikkevold, nr. 5 s. 10. 1981
  Emneord: folkekirken ; militæret
 50. Hvide elefanter : Information, 7.-8.9. 1996
  Note: Der findes ingen, hverken socialdemokrater eller andre tænksomme folk, som blot drømmer om, at Danmark skulle købe en eneste ubåd i år 2000 til en dagspris på 500 millioner DM. Alligevel er der sast 23 millioner kr. af på forsvarsbudgettet til at planlægge nye ubåde. Et andet projekt går på tolv langsomtgående stålkuttere til marinehjemmeværnet. Et tredje på snesevis af udkikstårne for flyverhjemmeværnet. Når der således absolut skal fråses, kunne man så ikke undersøge muligheden for at indkøbe en eskradron hvide indiske krigselefanter? De ville se smadderflotte ud med sølvspidser på stødtænderne og gyldne skaberakker i spidsen for vagtparaden gennem Købmagergade.
 51. Hvis det var Danmark : AmK-kontakt, nr. 1 s. 11. 1973
 52. Hvor vil du sige stop? : Ikkevold, nr. 1 s. 5. 1975
  Emneord: pacifistiske bagere
 53. Hvordan man sælger en trepattet ko : Ikkevold, nr. 4 s. 31. 1995
 54. Hvordan starter man en aktiv lokalkreds? : Ikkevold, nr. 7/8 s. 7. 1971
 55. Hvorfor må vi ikke blive fri for Hjemmeværnet? : Fyens Stiftstidendes kronik, 6.3. 1998
 56. Hækkerups sabelraslen : Hvorfor er der ingen som bremser dem emsige forsvarsminister : Information, 14.2. 1997
 57. I Karnovs lovsamling : Ikkevold, nr. 4 s. 11. 1982
 58. Jeg forbyder... : Amsterdantraktaten: Veto er et latinsk låneord, der betyder, jeg forbyder : Dagbladet Arbejderen, 8.11. 1997
 59. Ju, hu-u-u : Aldrig mere Krig, nr. 1 s. 3-4. 1997
  Emneord: Krigsforsikringen for danske skibe ; finanslov 96
 60. Jørgen Høyer's sidste bedrifter : Ikkevold, nr. 4 s. 22. 1977
  Emneord: Arbejderbeskyttelsesloven
 61. Kan Magrethe II. slå den? : Ikkevold, nr. 6 s. 9. 1983
  Emneord: Kong Niels
 62. Kandidat til Fredsprisen : Information, 30.10. 1996
  Emneord: Mogens Lykketoft ; Krigsforsikringen for danske skibe
 63. Klokkeren spionagesag i Forsvarsministeriet : Ikkevold, nr. 2 s. 3. 1990
  Emneord: Finanslov ; 1990
 64. Kreativ bogføring : Ikkevold, nr. 4 s. 3. 1992
  Note: Salget af Holmen.
 65. Kreativ bogføring : Forsvarsministeriet snyder sig til ekstra bevillinger til krigsmateriel : Ikkevold, nr. 4 s. 7. 1998
 66. Lad de unge få en chance for at stifte fred på deres måde : Roskilde Tidende, 30.3. 1968
 67. Lad os dog være værgeløse : Dagbladet, 21.5. 1968
 68. Langs husmuren : Information, 7.8. 1972
  Emneord: AmK
 69. Leder : Ikkevold, nr. 4 s. 2. 1976
  Emneord: subversion
 70. Læger i Felten : Information, 19.12. 1996
  Emneord: Forsvarets Internationale Sundhedsstøtte
 71. Man må være listig som en slange : Oplæg til AmKs årsmøde 1975 : Ikkevold, nr. 3 s. 2. 1975
 72. Man skammer sig over at være dansker : Ikkevold, nr. 1 s. 3. 1976
  Emneord: Jørgen Høyer ; Iran
 73. Man vasker sine hænder : Ikkevold, nr. 2 s. 28. 1993
 74. Det militære tag-selv bord : Forsvarsforliget er et år gammelt, men rammen gælder også for de næste fire år. Forliget sikrer, at mens alle andre ministerier hvert år rammes af nedskæringer, kan forsvaret rage til sig : Ikkevold, nr. 4 s. 4-5. 1996
  Emneord: Forsvarsforlig 95
 75. Militærets konstabelordning : Ikkevold, nr. 2 s. 10. 1981
  Emneord: Hestepasser
 76. Militærlæger - lægeambulancer : Ikkevold, nr. 4 s. 12. 1992
 77. Militærskattenægtelse : Ikkevold, nr. 2 s. 18-19. 1987
 78. More Toys for the boys : Information, 1.-2.7. 1995
 79. Nedrustningsforhandling - som det burde foregå : Ikkevold, nr. 5 s. 4. 1974
 80. Nobelprisen : Ikkevold, nr. 4 s. 22. 1997
 81. Nudansk sprogforbistring : Ikkevold, nr. 3 s. 20-25. 1996
  Emneord: Hjemmeværnet
 82. Ny fordeling af betalingen til FN-styrkerne? : FN Bladet, nr. 2. s. 16. 1997
  Emneord: forsvarsforlig ; 1993
 83. Nyt om F-16 flyene : Ikkevold, nr. 9 s. 8. 1976
 84. Oliepøle - 13 knob tøf, tøf : Information, 30.9. 1998
  Emneord: marinehjemmeværnet
 85. Politisk militærtjeneste : Ikkevold, nr. 6 s. 6. 1976
 86. Pristalsreguleret frygt : Pacifisten, nr. 1 s. 14. 1970
 87. Propaganda så hatten passer : Ikkevold, nr. 2 s. 31. 1996
 88. På vagt for freden : Udsendelsen Horisont på DR1 - Flyverhjemmeværnets reklamevideo : Ikkevold, nr. 4 s. 3. 1997
  Emneord: hjemmeværnet
 89. R. Fox: Moderne hønsepasning*Anmeldelse : Forsvarets arealer - en beretning fra forsvarsministeriets naturfredningsudvalg
 90. : Ikkevold, nr. 3 s. 6. 1975
 91. Rapport fra AmKs deltagelse i det sjællandske fællesdyrskue ved Bregentved d. 14-16 juni 1968 : Pacifisten, nr. 7 s. 12. 1968
 92. Red Larzac fra militæret : Ikkevold, nr. 1 s. 6. 1974
  Emneord: ejendomssagen ; Frankrig
 93. Russiske tilstande i forsvaret : Ikkevold, nr. 4 s. 4. 1974
  Emneord: forsvarsudgifter
 94. Rustningsnægtelse - klage til ombudsmanden : Ikkevold, nr. 3 s. 10. 1995
 95. Selskabbstømmerne : Ikkevold, nr. 3 s. 3. 1994
  Emneord: Forsvarsministeriet ; ejendomssalg
 96. Sikkerheds- og Nedrustningsudvalget : Ikkevold, nr. 1 s. 12. 1981
 97. Sikringsrum : Det er en gammel ordning, man har i bygningslovgivningen, at der i alt nybyggeri, hvor mere en en familie skal bo eller arbejde, kræves indrettet sikringsrum til brug i påkommende tilfælde, hvilket vil sige krig : Ikkevold, nr. 3 s. 11. 1992
 98. Skal historien gentage sig : Ikkevold, nr. 4 s. 16. 1993
 99. Et skridt frem og to tilbage : Om dansk rustningsindustri, skibsfarten og fagbevægelsen. 2. kapitel : Ikkevold, nr. 8 s. 7. 1972
 100. Et skridt frem og to tilbage : Om dansk rustningsindustri og fremskridtet : Ikkevold, nr. 5 s. 5 og s. 8. 1972
 101. Statsbesøg : Ikkevold, nr. 3 s. 11. 1980
 102. Sultan Hansi Al Hec-Rupi : Ikkevold, nr. 3 s. 3. 1996
 103. Svar fra ombudsmanden : Ikkevold, nr. 2 s. 8. 1974
  Emneord: udstationering ; Gladsaxe ; Hørsholm
 104. Svært at nægte : Ikkevold, nr. 3 s. 3. 1997
 105. Et system uden banker, fængsler, forsikringsselskaber og arbejdsløshed : Ikkevold, nr. 2 s. 10-11. 1973
 106. Sælstyre : Information, 18.3. 1998
  Emneord: Thule
 107. Søndagsaktion i midtsjællandske landsbykirker : Ikkevold, nr. 6 s. 15. 1971
 108. Til amtsrådet for Sorø Amt er fremsendt følgende opfordring : Pacifisten, nr. 8 s. 16. 1968
 109. Til kamp for miljøet : Ikkevold, nr. 2 s. 10. 1993
 110. Til Niels Helveg Petersen : Information, 11.5. 1995
  Emneord: miner
 111. Til Vejdirektoratet : Ikkevold, nr. 3 s. 11. 1980
 112. Uddannelse : Ikkevold, nr. 2 s. 21. 1993
 113. Udsyn : Ikkevold, nr. 3 s. 13. 1994
  Emneord: Hjemmeværnet
 114. En verdensrekord : Køkkenrullen, nr. 1 s. 6-7. 1995
  Emneord: Krigsforsikringen for Danske Skibe ; Krigsforsikringsfonden ; Industriministeriet ; Erhvervsudvalget ; Folketinget
 115. Vogt jer for skråremme : Information, 24.6. 1997
 116. Vold mod børn : Ikkevold, nr. 7/8 s. 4. 1976
 117. Vurderinger af det fremtidige arbejde : Ikkevold, nr. 7/8 s. 7. 1976
 118. Våben, lyn og alviner : Ikkevold, nr. 1 s. 25. 1986
 119. Våbeneksport : Ikkevold, nr. 4 s. 6-7. 1987
 120. Våbenhandel : De danske bidrag : Ikkevold, nr. 3 s. 6-7. 1994
 121. Våbenhandel fra foregangslande
 122. Våbenloven og krigsindustrien : Ikkevold, nr. 4 s. 7. 1975
  Emneord: F-16
 123. Våbenmesse for Karup : Ikkevold, nr. 1 s. 24. 1996
 124. Våbenproduktion og fagbevægelsen ; [interview] Ole Hendriksen : Ikkevold, nr. 1 s. 3-4. 1975
  Emneord: Iran
 125. Ynkelige grise-hyl : Information, 30.5. 1998
  Emneord: ubåde
 126. Æres den, som æres bør... : Ikkevold, nr. 2 s. 23. 1997
  Emneord: John Frederik Classen
 127. En ærlig forsvarsminister : Ikkevold, nr. 4 s. 8. 1989
  Emneord: Hans Engell
 128. Åbent brev til den svenske regering : Ikkevold, nr. 5 s. 12. 1981
  Emneord: Bengt Anderson
 129. [Brev til Undervisningsminister Ole Vig Jensen] / Finn Held ; Geert Grønnegaard : Ikkevold, nr. 1 s. 4. 1996
 130. Til folketingets forsvarsudvalg / Haakon Larsen ; Geert Grønnegaard : Ikkevold, nr. 1 s. 2. 1998
  Emneord: Irak
 131. Danmarks militærbudget slår Tyrkiets : Konsekvenserne af Danmarks oprustning kan nu direkte læses af statistikkerne / mogo ; [interview] Geert Grønnegaard : Dagbladet Arbejderen, 6.8. 1997
 132. Militærbudget holder ikke : De 40 mia. kr. der snakkes om i det kommende forsvarsforlig er totalt undervurderet, mener
 133. AmK / mogo ; [interview] Geert Grønnegaard : Dagbladet Arbejderen, 6.9. 1997
  Note: Reelt bliver der tale om langt større udgifter til militæret end de 40 mia. som et udvalg under Forsvarskommandoen lægger op til i det kommende forsvarsforlig.
 134. Åbent brev til Justitsminister Henning Rasmussen / Johannes Münchow ; Geert Grønnegaard : Ikkevold, nr. 1 s. 12. 1981
  Emneord: Patrick Gervasoni

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page