geologi

Græsk, latin: Videnskaben om jordklodens bygning og historie.
Petrologi er den geologiske videnskab om forekomsten og dannelsen af bjergarter og deres mineralogiske og kemiske sammensætning. Begrebet kendes fra 1811.
Et massiv er i geologi betegnelsen for en stabil bjergmasse.
Stratigrafi er læren om jordlag og disses indbyrdes beliggenhed.
Se også: Louis Agassiz ; Bakkeø ; Dansk geologisk Forening 1893-. http://www.2dgf.dk/ ; dynamisk geologi ; fossiler ; geodynamik ; geofysik ; geoid ; geokemi ; geomorfologi ; glaciologi ; lava ; kontinentaldrift eller pladetektonik ; lavasø ; mineralogi ; moræne ; palæontologi ; riftzone ; seismologi ; Niels Stensen : tektonisk og dynamisk geologi ; vulkanologi ; æon.

Litteratur

Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Von Prof. Dr. Alfred Wegener. 2. gänzlich umgearb. Aufl. Mit 33 Abbildungen (1920).
- http://www.archive.org/details/dieentstehungder00wege
Foreløbig Meddelelse til en Afhandling om faste Legemer, der findes naturlig indlejrede i andre faste Legemer. / : Niels Steensen (f. 1638) i oversættelse ved August Krogh og Vilhelm Maar. Gyldendal,1902.
The Future of Oil: Geology versus Technology. / Jaromir Beneset al. IMF Working Paper, 2012 - 33 s.
Lorenzo, Giuseppe de: Leonardo da Vinci e la geologia.
- Bologna: Zanichelli, 1920. - 220 s. - http://archive.org/details/leonardodavincie00lore
Macfarlane, Allison: An explosive mix: Uncertain geologic knowledge and hazardous technologies.
I: Bulletin of the Atomic Scientists. 17. marts 2011.
- http://www.thebulletin.org/web-edition/


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page