gendarmeriloven

Efter det mislykkedes attentatforsøg på den daværende Konseilspræsident Jacob Estrup, 1885, og den efterfølgende udsættelse af Rigsdagens møder til den 18. december, udsendes to provisoriske love om oprettelsen af et militært gendameri; militærpolitikorps - et statsligt militærpoliti og om overordentlige politiudgifter. Gendameriloven, der udstedes gennem Krigsministeriet som det stod under, begrundes med, "at der under de stedfundne Forhold kunne ventes, at der af de civile Myndigheder vilde stillet Fordringer om militær Bistand i større Omfang end Hærens Tarv og Hensynet til de Værnepligtiges Uddannelse taalte. Det var derfor fundet paatrængende nødvendigt at oprette … en særlig bestemt Afdeling af Hæren". Det militært gendameri nedlægges i 1894.

Litteratur

Himmelstrup, Jens: Den provisoriske lovgivning i Danmark : Beskrivelse og synspunkter.
- København : Nyt nordisk Forlag - Arnold Busk, 1948. - 360 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page