Genève- og Haag-konventionerne

En række international traktater; konventioner og tillægsprotokoller, kaldet krigens grundlove, hvoraf de vigtigste er:
  1. Konventionen 1 fra 1864, om beskyttelse af sårede og syge i krig til lands. De skal plejes og hjælpes i overensstemmelse med princippet om medmenneskelighed, humanisme. Beskytteslen omfatter også dem, der hjælper og plejer de syge og sårede og det er også forbudt at angribe og ødelægge det materiel, der bruges i nødhjælpsarbejdet. Konventionen er grundlaget for Røde Kors.
  2. Konventionen 2 fra 1906 om beskyttelse af sårede i krig til søs.
  3. Konventionen 3 fra 1929. Krigsfanger og soldater som har overgivet sig, må ikke dræbes, og de skal behandles humant. De sikres bl.a. rettigheder omkring behandling af deres sag og kontakt til deres familier. Konvention opdateres i
  4. Konventionen 4 fra 1949 består af en række konventioner fra 1949 som begrænser staternes rettigheder i krig og under besættelse. Civilbefolkningen skal behandles humant og skal så vidt muligt føre en normal tilværelse. Deres ejendom må ikke ødelægges, og de må ikke fordrives fra deres hjem.
  5. Genèvekonventionen om det ydre territorialfarvand fra 1958 fastslår, at skibe fra alle stater nyder ret til uskadelig gennemfart af det ydre territorialfarvand, (dog ), i det omfang den ikke er til skade for kyststatens fred, ro og sikkerhed og at den skal finde sted i overensstemmelse med konventionens bestemmelser og andre folkeretslige regler.
  6. Tillægsprotokol 1 fra 1977. Beskyttelsen af civilbefolkningen skærpes, og bestemmelserne om soldater udvides til også at omfatte frihedskæmpere, når de opfylder visse betingelser. Røde Kors ret til at udføre humanitært arbejde under beskyttelse af konventionerne understreges.
  7. Tillægsprotokol 2 fra 1977. Mange af de bestemmelser der gælder for internationale konflikter udvides til også at gælde for større interne konflikter og borgerkrige. Desuden indeholder tillægsprotokollen særlige regler for de forhold, der gør sig gældende i interne konflikter.
Se også: Genève-protokolen.

Litteratur

Rasmussen, Gustav: Krigsfangeskab : En oversigt over krigsfangers Retsstilling gennem Tiderne.
- København : Nyt nordisk Forlag - Arnold Busk, 1934. - 77 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page