hspace=
Fra opmålingen i Fyn 1897. Udlånt af Kort- og Matrikelstyrelsen.

Geodætisk Institut

Historisk myndighed. Oprindelig under Forsvarsministeriet, idet kendskab til geografiske oplysninger, herunder garnisioner, depoter, kommunikationscentre og -linjer betragtes af myndigheder som følsomme oplysninger. Afmilitariseret i 1988 ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen.
Fortsættes i Geodatastyrelsen.
Se også: Geodæsi.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Fredsaktivist fyret fra forsvaret : Korttegner afskedet fra Geodæisk Institut efter at han besatte Kastellet. I: Information, 05/07/1986.
Fredsaktivist i PETs arkiver. I: Land og Folk, 04/26/1986.
Jensen, Keld: Ny database fra Geodætisk Institut muliggør Krydsermissiler over Danmark : En digitaliseret højdedatabase over Danmark og Nordgrønland mulliggør at krydser-missiler kan navigere over dansk område. Socialistisk Weekend 10/24/1986.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page