Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet

Historisk direktorat oprettet 1927.
PostNord AB blev etableret ved sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009.
Fortsættes 1995 som Post Danmark
Fortsat 1916 fra: Generaldirektoratet for Postvæsenet
Fortsat 1889 fra: Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet
Fortsat 1874 fra: Post- og Telegrafvæsenets Ekspeditionskontor
Fortsat 1848 fra: Generalpostdirektoratet.
Forordning om Post-Budde. (Giffuet den 24. Decembris, Aar 1624.).
Ved Lov 43 af 25.2.1925 om styrelsen af statens telegraf- og telefonvæsen, lovfæstedes sagsområdets henlæggelse under en generaldirektør, der i lighed med generaldirektøren for Postvæsenet varetog de departementale forretninger. Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet forenedes med Generaldirektoratet for Postvæsenet ved lov 110 af 30.5.1927. I 1995 er sagområdet overført til Trafikministeriet og til Post Danmark.
Se også: Forfremmelsesrådet ; GiroBank A/S ; Det grønlandske Postvæsen ; post ; Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd ; Tele Danmark A/S ; telegrafi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning om undersøgelse af visse forhold vedrørende post og telegrafvæsenet : afgivet af den i henhold til lov nr. 85 af 17. marts 1982 nedsatte kommissionsdomstol. / Kommissionsdomstolen af 17. marts 1982. P&T, 1985.
P&Ts historie, I-V. / : redaktionskomité: Helge Israelsen m. fl. Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 1991-1993.
1) Til 1711 : Et nyttigt og gavnligt postværk
2) 1711-1850 : Postrytter, dagvogn og fodpost
3) 1850-1927 : Vogn og tog - prik og streg
4) 1927-1960 : Post og Tele under samme tag
5) Fra 1960 : Fra monopol til konkurrence
Årbog for det danske Post- og Telegrafvæsen. / : Dansk Post- og Telegrafforening, 1879-1980.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page