GAO

General Accounting Office eller Government Accountability Office. USAs rigsrevision. Øverste ansvarlie myndighed for revision af forbundsregeringens budget. Revisionen omfatter både finansiel revision som forvaltningsrevision med hovedvægten på sidstnævnte. GAO foretager selv et omfattende revisionsarbejde, men støtter sig til den interne revision i større styrrelser. Udsender eksempelvis rapporter, der ofte er meget kritiske overfor regeringens forslag til militære udgifter og våbenhandel, eksempelvis: Information on U.S. Weapons Deliveries to the Middle East. GAO-01-1078, September 21.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page