ghetto

Italiensk: Støberi; oprindelig jødisk bydel kendt fra Venedi 1516 og fremefter. Under anden verdenskrig et mere eller mindre afspærret kvarter, hvor jøder blev tvunget til at bo, eksempelvis i Litzmannstadt i Polen og Theresienstadt i Tjekkoslovakiet.
Også beboelsesområder med mange fattige. I Danmark er der i 2013, 34 ghettoområder.
Ifølge Socialministeriet bergnes ghettoområder, jf. almenlovens § 61a. som 'fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere, og som opfylder mindst 2 af følgende kriterier:
1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnit over de seneste fire år'.
Se også: Pogrom.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page