helgen

En efter den katolske kirkes tro person, som på grund af sit hellige og fromme levned eller som ved at lide martyrdøden efter døden af paven erklæredes for hellig, og som derfor på sin helgendag, æres og påkaldes som fortaler hos Gud eller som værner for et område, en vis samfundsklasse eller institution. Helgener registreres bl.a. i et Reformationsmartyrologium.
Beatifikation er saliggørelse.
I Islam kaldes helgener wali. Jøderne kalder helgener tzadik. Hinduerne har flere navne for helgener blandt andet sant.
Nogle helgenkåringer er politisk motiverede.
Se også: Calendarium ; dansemani / Tanswut (dansesyge), eksempelvis danseplagen i Strasbourg 1518 ; diplomatik ; hagiografi ; pilgrim ; nationalhelgen ; valfart.

Litteratur

Hampson, Robert Thomas: Medii ævi kalendarium, or Dates, charters and customs of the middle ages; with kalendars from the tenth to the fifteenth century; and an alphabetical digest of the days of saints and anniversaries of the church; forming a glossary of the dates of the middles ages; with tables and other aids for ascertaining the date of early documents and the occurrence of historical events. - London : H.K. Causton and son, 1841.
- https://archive.org/details/mediivikalendar00hampgoog
- https://archive.org/details/mediivikalendar03hampgoog
Danske helgeners levned i oversættelse ved Hans Olrik :
Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse, 1893-1894
- https://archive.org/details/danskehelgeners01overgoog
Helgendyrkelse i Danmark. Studier over Kirkekultur og kirkeligt Liv fra det 11te Aarhundredes Midte til Reformationen.
/ : Ellen Jørgensen. H. Hagerups Forlag 1909.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/11342802033F_color.pdf
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/11342802033F_bw.pdf
Jexlev, Thelma: Lokalhelgener og middelalderlige nordiske brevdateringer.
I: Middelalder, metode og medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen. Museum Tusculanum, 1981.
'Viden om dateringspraksis sammen med studiet af navneskik, ikonografisk udbredelse m.m. bidrager til at øge kendskabet til de enkelte helgeners liturgiske og folkelige udbredelse. På den anden side kan viden om kalenderpraksis være en hjælp ved opløsningen af flertydige dateringer.'
Martyrologier i Det kongelige Bibliotek og Martyrologiet fra Nysted./ : Tue Gad. I: Fund og Forskning, Bind 13 (1966).
https://tidsskrift.dk/index.php/fundogforskning/article/view/1855/3152
'Et martyrologium er en fortegnelse over helgener, ordnet efter kalenderen. Nogle af de første kristne menigheder i oldtiden skrev lister over deres martyrer, så at de kunne fejre hver enkelt på årsdagen for hans eller hendes martyrium. Siden blev flere sådanne lokale martyrfortegnelser samlet i større, almindelige martyrologier, og foruden dagen for martyrens død blev nu stedet for martyriet optegnet. Også de helgener, der ikke havde fundet en blodig død, men blev hellige i kraft af deres levned, fandt nu plads i martyrologierne, på deres dødsdag.'
Studier over Ælnods skrift om Knud den Hellige. / : Hans Olrik. Særtryk af Historisk Tidsskrift . 6. R. IV. 1893.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020833964.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page