ikkespredningstraktaten ; ikke-spredningsaftalen / NPT ; Nuclear Non-Proliferation Treaty

Ikke-spredningsaftalen er en traktat underskrevet i 1968 af en lang række lande som et resultat af forhandlinger mellem de oprindelige atommagter Storbritanien, Sovjetunionen og USA om begrænsning af krigstruslen. Atommagterne Frankrig, Kina, Indien, Israel og Pakistan har ikke ratificeret traktaten og en række stater, som har mulighed for selv at fremstille atomvåben, Japan, Argentina og Brasilien, har heller ikke ratificeret aftalen. Aftalen skal fastlåse besiddelsen af atomvåben til de eksisterende atommagter og sikre, at nucleare materialer fra elproducerende atom-reaktorer ikke misbruges til militære formål. Ikke-spredningsaftalen kontrolleres bl.a. af IAEA. Tilsynskonference maj 2005.
Se også: ASAT ; CTBT ; The Global Security Institute ; The Middle Powers Initiative ; Nuclear Treat Initiative ; WIND.

Litteratur

Hari, Johan: Fra Kold Krig til kolde krige. I: Informations kronik, 08/05/2005.
Pugwash Conferences on Science and World Affairs: A critical moment for the Non Proliferation regime.
Snikende tiger, skjult drage : Ikke-spredning i en ny tid. / Sverre Lodgaard ; Helene Revhaug. I: Internasjonal politikk, 63 [1] 2005: 35-58.
Symposium on Strengthening the Nuclear Nonproliferation Treaty.
Christiansborg Palace, Copenhagen November 17, 2008. - 70 pp.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page