imperialisme

Imperialismebegrebet er udviklet i Frankrig under Napoleon IIIs imperium, til beskrivelse af kejserens ødselhed, dernæst anvendes begrebet til beskrivelse af Frankrigs anskaffelse af oversøiske kolonier. Siden er begrebet anvendt som en generel betegnelse på alle former for kolonialisme, specielt i perioden 1800 til første verdenskrigs start i 1914.
En stat eller et imperiums stræben efter herredømme, dominans, magt, over andre stater ved erobringer ved hjælp af direkte, strukturel og kulturel vold, med henblik på at udnytte, udbytte eller udplyndre kolonier og vasalstater, økonomisk og kulturelt. En aktiv imperialistisk international politik forudsætter en pernament krigstilstand med mere eller mindre åbenlys statsterroisme, eksempelvis stormagternes kolonialisme i årtierne før første verdenskrig og aktuelt USAs Plan Columbia og 'kamp mod terrorisme'. Teorier og analyser af imperialisme er bl.a. udviklet af befrielsesfilosoffer, Karl Marx, F. Engels, Bukharin, Franz Fanon, Johan Galtung, Rudof Hilferding, Erik Hobsbawm, Hobson, Vlademir Lenin, Rosa Luxemburg, Edward Said og Trotski.
Se: Afghan ; balkanisering ; basepolitik ; butcher and bolt expeditions ; dollar diplomati ; dominion ; domino-teorien ; Carter-doktrinen ; forplantningsturisme ; Full Spectrum Dominance ; geopolitik ; hegemoni ; globalisering; homofobi ; IMET ; informationsdominans ; interessesfære ; kanonbådsdiplomati ; kynisme ; Lebensraum ; lejesoldater ; mandater ; Monroe-doktrinen ; NATO ; neokolonialisme ; paternalisme ; Plan for a New American Century ; protektorat ; rumdominans ; rumimperialisme ; samurai ; slavehandel ; statsløs ; unipolaritet ; United States Strategic Command / USSTRATCOM.

Litteratur

Répertoire des historien(ne)s du temps colonial
http://tempscolonial.canalblog.com/archives/2007/03/30/1947686.html
Brun, Ellen: De riges vold : Imperialismen.
- ISBN 87-14-27237-7
Cooper, Robert: Det gode imperium : USA. I: Weekendavisen, 04/19.2002.
Empire & commerce in Africa; a study in economic imperialism, / : Leonard Woolf.
- London : Labour Research Dept.; Allen & Unwin, 1919.
From Bikini to Belau : Nuclear Colonization of the Pacific. / : Peter D. Jones
- London : War Resisters' International, 1988.
Galtung, Johan: A Structural Theory of Imperialism. I: Essays on Peace Research IV, s. 437-481.
Garamone, Jim: Africa Integral to U.S. European Command, General Says.
Hilferding, Rudof: Finanskapitalen. 1976.
Hilferding, Rudolf : Das Finanzkapitial. Eine Studie zur jüngsten Entwicklung des Kapitalismus : unveränderte Wiedergabe der letzten vom Autor herausgegebenen Ausgabe, Wien 1923. Mit einem Vorwort von Fred Oelßner.- Berlin (DDR): Dietz Verlag; 1955. - 564 s.
- http://archive.org/details/DasFinanzkaptial.EineStudieZurJngstenEntwicklungDesKapitalismus
'Nachdruck der Neuausgabe von 1947'.
Hobson, J. A.: Imperialism : A Study. 1902.
http://www.econlib.org/LIBRARY/YPDBooks/Hobson/hbsnImp.html
Horowitz, David: Imperialism och revolution. - Lund : Prisma, 1969. - 256 s.
Højgaard, Frede: Det britisk-indiske embedsmandskorps (Indian Civil Service) i det 20. århundrede. I: Spor - arkiver og historie : Afhandlinger tilegnet Nils Petersen på 65-årsdagen den 23. augsut 1987 s. 93-103.
Hørup, Ellen: Kultur og Koloni. I: Tilskueren, 1912 s. 276-280.
Jalée, Pierre: Imperialismen i 70'erne. 1 970. - ISBN 87-99701-86-3
Kaplan, Robert D. : Supremacy by Stealth.
http://globalspecops.com/supremacy.html
Klare, Michael: Ressource Wars : The New Landscape of Global Conflict.
Knutsen, Torbjørn: Amerikas fire fremtider. I: Internasjonal politikk, 2004:3 s. 303-324.
Langer, William L.: The Diplomacy of Imperialism 1890-1902.
- New York : Knopf, 1935 ; 1950 ; 1954.
Leira, Halvard: An impire in many aspects the most interesting in the world.
I: Internasjonal politikk, 2003:3 s. 351-374.
Lenin, Vlademir: Imperialismen som kapitalismens høieste stadium.
I: Imperialismen og den imperialistiske krig. - Leningrad : Forlagskooperativ av utenlandske arbeidere i SSSR, 1933 s. 3-110. En nyere udgave findes i Lenin: Udvalgte værker ; 6. Tiden, 1981.
Luxemburg, Rosa: Kapitalens Akkumulation : Et bidrag til den økonomiske forklaring på imperialismen. 1912. Dansk udg. 1976.
Lykkeberg, Rune: Mere eller mindre Amerika? I: Information, 07/31/2003.
Marion, George: Bases & Empire : A Chart of American Expansion.
- New York : Fairplay Publishers, 1948. - 192 s.
Marks, Kathy: Østtimor risikerer at blive en mislykket stat. I: Information, 05/26/2004.
Myrdal, Gunnar: Verdens økonomiske ulighed. - København : Det danske forlag, 1958. - 190 s.
Møller, Bjarke: Iran er den næste på listen. I: Information, 06/28/2004.
Møller, Bjarke: USA er på jagt efter amerikansk olie. I: Information, 07/01/2004.
Neumann, Ivar B.: Vlademir II'itsj Lenin: Imperialismen som kapitalismens høyeste stadium. I: Internasjonal politikk, 2005:5 s. 583-600.
Stanley, David: Micronesia Handbook : Guide to an American Lake. - Chico Ca. : Moon Books, 1985. - 238 s. - ISBN 0-918373-06-9
Studies in the theory of imperialism / Editors Roger Owen ; Bob Sutcliffe. 1972. - ISBN 0-582-48752-8


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page