IT- og Telestyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2002.
Nedlagt 2012.
Telestyrelsen og Statens Information blev i 2002 sammenlagt til IT- og Telestyrelsen.
I 2012 nedlægges IT- og Telestyrelsen. Ressortområdet flyttes til Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet samt Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet. Ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert flyttes til Forsvarsministeriet/Forsvarets Efterretningsteneste.
Se også: IT (Informationsteknologi) ; teknologi ; televæsen.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2006. / : Danmarks Statestik.
Kildematerialet er statistikkerne om befolkningens, virksomhedernes og den offentlige sektors brug af it. Endvidere benyttes registerdata til belysning af bl.a. de danske it-erhverv og arbejdsstyrkens it-kompetencer. Ud over tal fra Danmarks Statistik indgår tal fra IT- og Telestyrelsen samt Dansk Center for Forskningsanalyse.
Sidste udgave af publikationen.
Teleårbog Danmark / Tele yearbook Denmark, 2002-2006, eksempelvis:
Teleårbog 2006 / Tele Yearbook - 2006. / : IT- og Telestyrelsen / National IT and Telecom Agency, Denmark.
IT- og Telestyrelsen udgiver hermed Teleårbog 2006. Teleårbogen indeholder statistikker om telemarkedet i Danmark. Sidste udgave af årbogen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page