interessekonflikt

Latin: Konflikt, der udspringer af en knaphedssituation, hvor parterne er interesseret i at opnå det samme gode
- eksempelvis vand, hvilket er umuligt.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page