ionosfæren

Del af jordens atmosfære 110-800 km over jordoverfladen.
Ionosfæren er elektrisk ledende og spiller derfor en stor rolle i militær radiokommunikation.
Se: også: Atmosfæriske atomvåbenforsøg ; HARP ; kemi ; kunstige strålingsbælter / artificial radiation belts ; meteologi ; naturvidenskab ; Van Allen (strålings) bælterne.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page