international politik

Græsk: Politik blandt magter: magtfulde personer, bystat, imperier, paver, fyrster, stormagter, supermagter; politik staterne imellem i alliancer eller som neutrale; også udenrigspolitik, herunder: anarki mellem stater, magtbalance, globalisering, imperialisme, krig, folkeret og fredsplaner, eksempelvis Kants.
International politik foregår formelt på regeringsplan med deltagelse af stats-, udenrigs- og forsvarsministre. På det uformelle plan deltager NGOer som fredsbevægelser i international politik fra neden, eksempelvis ved afslutningen af den anden kolde krig.
Faget international politik udvikles i de europæiske lande og i USA i slutningen af det 19. århundrede og fremefter. Lærestole i international politik oprettes efter første verdenskrig, først i England.
Se også: Afspænding ; Norman Angell ; dikotomi ; DUPI ; European Peacebuilding Liaison Office ; fredsforskning ; fredshandel ; fredsmager ; føderalisme ; interdependence ; US International Education Advisory Board ; jerntæppet ; kanonbådsdiplomati ; kold krig ; koncert ; krise ; krisestyring ; militarized interstate disputes ; modus vivendi ; perceptionsteorien ; pluralisme ; ontologi ; realisme; realpolitik ; sikkerhedspolitik ; sociologi ; The Southwest Council of Latin American Studies ; tilpasningspolitik ; Tysklandsproblemet ; unipolaritet ; utopi.

Litteratur

Bidrag til studiet af International Politik og den ny europæiske udvikling / M. Kelstrup ed. Politiske Studier, 1990.
Hill: History of diplomacy.
Jacobsen, Bo: Krigen, freden og danskerne : En undersøgelse af voksne danskeres opfattelse af internationale forhold. - København : Chr. Eilers' forlag, 1988. - 90 s.
Kant, Immanuel: Den evige Fred.
Hobbes, Thomas: Leviathan.
Oxford University Press, 1909.
Napoleoni, Loretta: Kaukasus brænder. I: Information, 099/14/2004.
Ougaard, Martin: Magt og interesser i den globale samfundsformation : Bidrag til den historiske materialismes teori om intertnationale relationer. - Aarhus Universitetsforlag, 1990.
Sample, Susan G.: Arms Race and Dispute Escalation : Resolving the Debate. I: Journal of Peace Research, 1997:1 s. [7]-22.
Sørensen, Georg: Internationl politik og marxisme. - Aalborg Universitetsforlag, 1980.
Wilum, Bjørn: Afrika er blevet fredeligere. I: Berlingske Tidende, 02/02/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page