Jernbaneklagenævnet

Historisk ankenævn 1998-2010.
Nævnet behandlede klager over forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af betydning for konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder klager vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet, afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Fra 1.10.2006 sekretariat hos Energiklagenævnet, indtil da sekretariat hos Transport- og Energiministeriet. Jernbaneklagenævnet blev nedlagt pr. 1. juli 2010 jfr. "Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje og om ophævelse af lov om veteranbaner". Jernbanenævnet efterfulgte 1.10.2010 Jernbaneklagenævnet.
Beskrevet i Betænkning 1401.
Se også: Tog.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page