jerntæppet / järnridån / iron curtain / Eiserner Vorhang

Babylonsk, engelsk: Den ideologisk, politiske  grænse, ingenmandsland, mellem de vestlige og de statskommunistiske stater under den kolde krig.
Etymologisk stammer begrebet fra 1821 eller endnu tidligere med betydningen uoverstigelig forhindring.
Begrebet anvendes som metafor af bl.a. forfatterne August Strindberg og H. G. Wells omkring århundredskiftet 1900.
Udtrykket er brugt politisk under første verdenskrig, hvor eksempelvis den svenske socialdemokrat Hjalmer Branting anvender det i en beskrivelse af Tyskland, omkring mobiliseringen i 1914: “järnridån gick ned omkring det väldiga militärriket i samma stund Tyskland forklarades i “krigstilstånd” - et slags förberedelse til mobilisering. Isoleringen blev med eet slag fullständig”. Nyheder censurers af civile og militære myndigheder og ingen får at vide, hvad der foregår uden for rigets grænser. Borgerne får gennem propaganda det indtryk, at de er omringede af fjender som tragter efter deres liv og under disse forhold må de værge sig. Det er kun fra denne psykologiske forandring, fortsætter Branting, denne massepsykose, at omslaget (krigsbegejstringen) kan komme.
Jerntæppet bruges i 1917-1918 af den russiske forfatter Wassilij Rosanow til at beskrive Sovjetunionens isolation fra resten af Europa i bogen Die Apokalypse unserer Zeit. To år senere bruges begrebet som en uoverstigelig barriere under interventionsrkigen af den engelske arbejderpolitiker Ethel Snowden i bogen Through Bolshevik Russia og i anden verdenskrigs slutfase brugtes det af greve Lutz Schwerin von Krosigk og den tyske propagandaminister Joseph Goebbels. Den britiske politiker Winston Churchill brugte begrebet i sin sinews of peace tale i 1946 som markerede starten på Den kolde krig.
Se også: Berlinmuren ; Fort Europa ; Schengen ; SIS ; VIS.

Kilder

Branting, Hjalmar: Arbetarklassen och världssläget. Stockholm, 1915.
Citeret fra:
Boje, Andreas: Det tyske Socialdemokrati før og under Verdenskrigen.
- København : Lehmann & Stage, 1916 s. 92.

Litteratur

Alfter, Brigitte: Jerntæppet flytter østpå : Med erfaring fra byggeriet af muren mellem Israel og Palæstina byder israelske firmaer ind på byggeri af grænsen mellem EU og dets østeuropæiske naboer. I: Information, 09/15/2004.
Leder: Hvor går jerntæppet? [på Balkan]. I: Information, 05/13/2008.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page