Tidlig udateret svensk antimilitaristisk
agitation til værnepligtige.

kaserne

Fransk, latin: Oprindelig barak for heste, hestestald; lille bygning til vagtposter.
Nu barak, eller beboelse for soldater og værnepligtige i Civilforsvaret / Civilforsvarskorpset. Blandt kaserner i København er og var Kastellet, Bådsmandsstræde kaserne (nu Christiania), Sølvgades kaserne og Østerbro kaserne, men der har været mange flere i København.
Nogle kaserner som Brandts kaserne i Odense, Sanders kaserne og Sorterups kaserne i Næstved var private bykaserner.
Ifølge lov nr. 137 fra 1959 om ændring af indkvarteringsloven bestemmes det, at staten skal overtage de af kommunerne ejede kaserner. Betingelserne for statens overtagelse af de kommunale kaserner fremgår af en overenskomst mellem indenrigsministeriet og forsvarsministeriet på den ene side og den danske Købstads­forening på den anden side.
Krigsministeriets og forsvars­ministeriet salg af kaserner og anden ejendom omtales i fredsakademiets kronologi som ejendomssagen.
Skiftende danske regeringer lader Forsvarsministeriet være et alternativt beskæftigelsesministerium, idet de bevarer kaserner udelukkende af hensyn til den lokale beskæftigelsespolitik, hvor eksempelvis Grønnegades Kaserne i Næstved lukkes i 1977. Diskussionen om kasernenedlæggelser føres forud for indgåelse af forsvarsforlig. Forsvarspolitik bliver med flytningen af arbejdspladser i forsvaret til lokalpolitik, fordi forsvarsministerens valgkreds spiller en stor rolle ved omrokeringer og nedlæggelse af kaserner. I forbindelse med forsvarsforlig 2004 foreslår regeringen nedlæggelse af Auderødlejren, resten af Flyvestation Værløse, Jærgersborg kaserne og Sjælsmark kaserne,
Se også: 1. Artilleriregiments Kaserne ; Ammunitionsarsenalet (Laboratorie­kasernen) ; 2. dragonregiments Kaserne i Odense ; Artillerivejens Kaserne ; borger­leje ; Bülows Kaserne ; Citadellet København ; Farum Kaserne ; Farumskandalen ; Fodfolkkasernen i Næstved ; Fodfolkkasernen i Odense ; Fodfolkkasernen i Århus ; fort ; Fort Hood ; Frederiksborg Kaserne ; Frederiksholms Kanals Kaserne ; fredsakserne ; Fyensgades Kaserne ; fæstning ; garnision ; Garderhusarregimentets Kaserne ; Grønnegades Kaserne ; Guide­kasernen ; Haderslev Kaserne ; Herluf Trollegades Kaserne ; Heste­gardens Kaserne i København ; Holbæk Kaserne ; Høeg-Guldbergsgades Kaserne ; Høvelte Telegraf­kaserne ; Ingeniørregimentets Kaserne ; Jærgersborg Kaserne ; kantonnement ; kasemat ; kasernearbejder ; kasernekoner ; kasernekvinder ; kaserneskib ; Kastellet ; Kjellerupgades Kaserne ; Kong Georgsvejs Kaserne ; Kronborg Kaserne ; Kronprinsessegades Kaserne ; Kvæsthusgades Kaserne ; Lejrkommandtskaber ; Livgardens Kaserne ; Lysemose Kaserne ; Middelgrundsfortet ; Mølleparkens Kaserne ; Nørre Uttrups Kaserne ; Odense Kaserne ; Prinsessegades Kaserne ; Rigensgades Kaserne ; Ringsted Kaserne ; Roskilde Kaserne ; Prøvestenen ; Sjælsmark Kaserne ; Skydeskolen ; Slagelse Kaserne ; Strandgadens Kaserne ; Statens Kaserne i Næstved ; Svanemøllens Kaserne ; Sønderborg Kaserne (1912-2014); Trekroner ; Tønder Kaserne ; Varde Kaserne ; Vester Allés Kaserne ; Vildersgade Kaserne ; Vordingborg Kaserne ; Østerbrogades Kaserne.

Litteratur

Kasernekommandtskaber 1793-1977. I: Forsvarets arkiver : Vejledning og oversigt. Rigsarkivet, 1984. s. 178-182.


Brøndum, Christian: Mere hash på kasernerne.
I: Berlingske Tidende, 10/24/2003.
Brøndum, Christian: De håber på forsvarsforligets fald : Halvdelen af sol­daterne på Sjælsmark Kaserne vil ikke med til Jylland. Men deres chef forbeholder sig ret til at beordre dem af sted. I: Berlingske Tidende, 11/27/2004.
Brøndum, Christian: Kaserner først i topform om 11 år : Mange års mangel på sammenhæng mellem udgifter og indtægter i forsvaret har ført til nedslidning af landets kaserner. I: Berlingske Tidende, 05/14/2004.
Brøndum, Christian: Regeringen holder liv i kaserner af hensyn til beskæftigelsen. I: Berlingske Tidende, 03/01/2003.
Brøndum, Christian: Soldater siger nej til flere omvæltninger : Omkring 1500 soldater og deres familier skal flytte fra Sjælland til Jylland. I: Berlingske Tidende, 11/27/2004.
Centralforeningen for stampersonel: En by i Danmark : Forsvarets betydning for trivsel og vækst i Frederikshavn. 1980? - 56 s.
Haar Rasmussen, Anders: Da bomben sprang i Nordsjælland.
I: Information, 03/11/2004.
Kuttner, Michael: Færdigt arbejde : Amerikanske kaserner i Tyskland.
I: Berlingske Tidende, 08/18/2004.
Kuttner, Michael: Tyskland lukker 105 kaserner. I: Berlingske Tidende, 11/03/2004.
Laub, H.: De hygiejniske Forhold paa Sølvgades Kaserne. I: Militærlægen, 1903.
Lund, E. F. S.: Kronborg : Kaserne eller fredet Mindesmærke? 1920.
Sundhedstilstanden i Hæren og Flaadens Kaserner og Logiskibe. I: Bilag til Betænkning afgiven af Forsvarskommissionen af 1902. 1908 s. 353-360.
Turist- og erhvervskontoret, Holbæk: Focus på Holbæk kaserne. 1981? - 15 s.
Vordingborg kommune: Samfunds- og lokaløkonomiske konsekvenser af nedlæggelse af Vordingborg kaserne. 1979. - 13 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page