Freds-Raabet, 1917: Oktober - December
Freds-Raabet, 1921: April - Juni

Kvindernes Fredsforbund

Pacifistisk fredsgruppe for både mænd og kvinder oprettet 1916 i anledning af de danske kvinders nyerhvervede stemmeret som en agitation for, at kvinderne ikke skulle benytte denne stemmeret i militarismens tjeneste.
Formålet er at fremme broderskabsfølelsen mellem nationerne og kæmpe for voldgifttankens gennemførelse ved at virke for at opdragelse i skole og hjem vækker venlige følelser mod alle fremmede nationer, og at børn lærer, at krig af en hvilkensomhelst art strider mod menneskehedens velfærd; at oplyse børn og voksne om det urigtige i, at unge mennesker uddannes i militær ånd gennem de frivillige korps; at arbejde for den fuldstændige afrustning. Foreningen udgav til 1932 tidsskriftet “Freds-Raabet”.

Kilde

Dehn, Emil: Kvindernes Fredsforbund : Øst og Vest, s. 357-358. 1929.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page