krigsskade

Ethvert tab af formue og ejendom som tilføjes civile ved handlinger under krig og besættelse, eksempelvis under blokade, bombardementer og plyndringer. Også tvangstransporter, beslaglæggelse af levnedsmidler og brændsel, nedrivning af bygninger under krig og besættelse.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page