kreolsk socialisme

Kreolsk socialisme er en socialisme bygget af folkelige bevægelser og politiske partier i Brasilien. Det en radikalt demokratisk socialisme, der er en proces snarere end et dogme, funderet på befrielsesfilosofien og befrielsesteologien.
Procestænkningen erstatter den marxistiske dialektik, ifølge hvilken, forandringer foregår som kamp mellem modsætninger indenfor samme totalitet, og hvor kampen derfor ender i totalisering og et autoritært styre.
Kreolsk socialisme er en bevidst negation af nogle grundlæggende træk ved den dogmatiske, marxistiske socialisme, en negation af tanken om partiet som den eneste monolitiske autoritet, af proletariatets diktatur, af manglen på internt demokrati, bureaukratiseringen af stats- og partiapparatet, kort sagt af at staten og samfundet skulle underordnes partiet med alt, hvad dette medførte af korruption, stagnation og til sidst sammenbrud. Alt dette ville fortalerne for kreolsk socialisme undgå, men uden at opgive socialismens bærende værdier.
Kreolsk socialisme er anderledes end de former som kendes fra socialismens historie. Dets utopi er ikke ideen om det perfekte samfund, hvor drømme er realiseret, en afrundet, afsluttet tilstand uden problemer, uden forskellige interesser og meninger. Kreolsk socialismes utopi er selve vejen. Som den spanske digter Machado skrev og som man ynder at gentage i kreolsk socialisme: "Der er ingen vej. Vejen skabes mens man går", med andre ord: den socialistiske utopi er ideen om den permanente, etisk funderede revolution.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page