kongebrev

Ordre udstedt gennem det danske kancelli. Nogle af de danske kongebreve er aftrykt i Københavns Diplomatarium.
Se også: Bispebreve ; brev ; bulle ; drostbreve ; fyrstebrev : jernbrev ; klemme ; klemmebrev.

Litteratur

Christensen, William: Dansk statsforvaltning i det 15. aarhundrede.
- København : Det Kongelige Danske videnskabernes selskab, 1903.
http://www.archive.org/details/danskstatsforva00selsgoog
Køcher, Arthur: Kongebrevet fra 1085. Studie i det ældste danske Diplom- og Brevvæsen.
I: Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 2 (1921 - 1923).
'Den historiske Behandling af Kilderne til Danmarks Historie i Middelalderen har siden Suhms Dage oftere haft sin Opmærksomhed rettet paa Kongebrevene, og flere af de vigtigste, saaledes i nyeste Tid særlig Knudsbrevet af 1085, er gjort til Genstand for sindrige historiske Fortolkninger.
Saa meget mærkeligere er det, at der saa godt som slet ikke er gjort noget for at fremskaffe diplomatiske Holdepunkter for en historisk Værdsættelse af Dokumenterne. At afhjælpe denne Mangel for 1085-Brevets Vedkommende er Hovedformaalet for efterfølgende. Stoffets ejendommelige Art medfører imidlertid, at flere yngre Dokumenter maa medinddrages i Undersøgelserne, saaledes at det bliver muligt at fastslaa Hovedlinierne for det ældste danske Brevvæsen'.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page