kirke

Græsk: Herrens hus; det som tilhører Herren; menigheden; kirken som bygning.
Den danske folkekirke bekender sig til den lutherske Augsburgske bekendelse / Confessio Augustana fra 1530.
En dobbeltkirke er to kirker, der er bygget sammen eller en kirke i to etager.
Fjerdingskirke er den kirke, som lå nærmest herredstinget og som var opbevaringssted for herredets arkiv.
En vandrekirke er en midlertidig kirkebygning.
Se også: Alter ; andagt ; apologi ; bekendelsesskrifter ; Bibel ; biskop ; cæsareopapisme ; Det Danske Bibelselskab : Danske Kirkers Råd ; defensor pacis ; degn ; dogmatik ; domkirke ; Eirene ; episkopal ; fattigblok ; Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg ; fredsapostel ; fredsbøn ; fredskirker ; fredsklokke ; fredspræst ; fredssang ; Generalkirkeinspektionen ; gospel musik ; grav ; gravøl ; gudsfred ; herredskirke. ; hyrdebrev ; julefred ; kapel ; Kirke- og Undervisningsministeriet ; katekismus ; kirkeasyl ; kirkebøger ; kirkebøsse ; kirkefoed ; Kirkefondet ; kirkefred ; kirkegård ; Kirkekollegiet ; kirkelade ; Kirkeligt Verdensforbund ; Kirkeministeriet ; kirkemusik ; Kirkens Korshær ; kirkeordinans ; kirkepostil ; kirkeret ; kirkeskat ; kirkeskib ; kirkeskoler ; kirkeværge ; kirkeår ; kloster ; kor ; kætter ; liturgi ; mandir ; messe ; nadver ; oktav ; pagode ; pastor ; pastorat ; patristik ; patrologi ; provst ; præst ; religion ; ritual ; rundkirke ; sakristi ; salme ; sekt ; skriftestol ; sogn ; spiritual ; stift ; synagoge ; synode ; tempel ; teologi ; tiende ; valgmenighed ; våbenhus ; wat ; økuminisk.

Litteratur

Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. / : Fr. Uldall.. Lehmann & Stage, 1906.
- http://www.hikuin.dk/kirkeklokker/index.html
Den danske billedbibel : de middelalderlige kalkmalerier. / : R. Broby-Johansen. Gyldendal, 1947.
Hermansen, Karsten: Kirken, kongen og enevælden.
Syddansk Universitetsforlag, 2005 - 422 s.
; University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 298) - ISBN: 87-7838-935-6
Kirkehistorisk Bibliografi. / : Torben Christensen m. fl. ; færdigredigering ved Jakob H. Grønbæk og Erik Nørr. Gad, 1979.
Leder: 'Hyggelig, rolig, Gud! er din bolig...' I: Information, 20. april 2017.
Nationalmuseet: Danmarks Kirker Fagordbog.
- http://www.danmarkskirker.dk/fagordbog_ramme.htm

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page