Mother Jones

katolik

Medlem af den romersk-katolske kirke.
Den katolske kirke har udøvet censur via Index librorum prohibitorum siden 1546.
Blandt katolske tidsskrifter kan nævnes: Catholic Peacemaker, Katolsk dialog.
Se også: Abbé ; absolution ; abstinens; abstinensdage ; aflad ; afladsår ; aftensang ; alterbørn ; amulet ; apostel ; aposteldag ; Thomas Aquinas (Summa Theologiae) ;
Barmhjertige søstre ; beatification ; befrielsesteologi ; bekendelsesskrift ; beneficum ; Berliner Konferenz Europäischer Katoliken ; Philip Berrigan ; Bill Bichsel ; bilokation ; biskop ; bod ; bodsgerninger ; boden ; bodssakrementet ; bodstid ; bollandisterne ; brevarium ;
calendarium ; Helder Camara ; Bartolomé de las Casas ; Catholic Association for International Peace ; Catholic Peace Fellowship ; Catholics Against Capital Punishment ; Catholics for Peace ; Cistercienserorden ; Commission to Inquire into Child Abuse ; Creech 14 ; cæsareopapisme ; cølibat ;
Danmarks Katolske Lærerforbund ; Dorothy Day ; diakon ; doktrin ; domskapitel ; John Dowland ; elevation ; episkopal ; Episcopal Pacifist Fellowship ; Episcopal Peace Fellowship ; Franciskanere ; die Friedensbund Deutscher Katholiken ; Foreningen af Katolske Skoler i Danmark ; fredsbøn ; fredsklokke ; gammelkatolikker ; gloria ; gregoriansk sang ; Nikolaus Groß ; heksejagt ; helgen ; helgenkåring ; imprimatur ; interdikt ; jansenisme ; jesuit ; Jesus små søstre ; jordebøger ; jubelår ; jus divium ; jus primarum precum ; jus sacrum ; justitia naturalis ; justitia originalis ; kanonisere ; kardinal ; Katholske Krigsmodstandere i Danmark ; Katholische Flüchtlingshilfe Prag ; Katolsk Arbejderaktion ; Katolsk Kommission for Retfærdighed og Fred ; Katolsk Søsterforbund ; Stephen Kelly ; kirkebod ; kirketugt ; kloster ; Thomas Kocherry ; koral ; korsøster ; kreatianisme ; kætteri ; Lektionar / lectionary ; Ligue Internationale des pacifistes catholiques ; limbus ; lægsøster ; Magdalenehjem ; Maria Hjerte Abbedi ; messe ; Mother Jones (Mary Harris Jones) ; Malteserordenen ; maronitter ; Thomas More ; munk ; munkeorden ; Ronald G. Musto ; nonne ; nonneorden ; offertorium ; Opus Dei ; oratorianere ; oratorium ; papist ; Pax Christi International ; pater ; pave ; pavedømme ; Pavestolen ; religion ; relikvier ; requiem ; responsorium ; Oscar Arnulfo Romero ; J. M. Sailer ; Niels Stensen ; salig ; skrifte ; skriftefader ; skytshelgener ; skærsild ; syndsbekendelse ; tamerpdag ; thomisme ; tidebøn ; tidebog ; tidelæsning ; Johannes Ude ; Sigrid Undset ; valfart ; votivgaver ; votivmesser ; Helene Wessel ; Vatikanet ; ærkebiskop ; ærkedegn ; ærkepræst.

Litteratur

Clausen, Helge: katolsk minileksikon.
Clausen, Helge: Tre efterreformatoriske katolske biblioteker i København indtil 1962.
I: Bibliotekshistorie (Online ISSN: 2244-9310) udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab, 2005.
- http://e-tidsskrifter.dk/ojs/index.php/bibliotekshistorie/article/view/349
Bowcottm Owen: Cølibatets tusinder af hemmelige børn. I: Information, 09/17/2010.
Vistisen, Morten: Præst dømt for mord og tortur [i Argentina]. I: Politiken, 10/11/2007.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page