Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forstaaelse

International protestantisk fredsbevægelse grundlagt under første verdenskrig. Organisationens danske Komité oprettes i december 1914.

Litteratur

Sparring-Petersen, G.: Kirkeligt Verdensforbund i Danmark I: Øst og Vest, 1929 s. 369-371.

De Kristnes Stilling til Krigen og det internationale Samkvem efter Krigen : en Henvendelse til den danske Kirke. Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forstaaelse, Den danske Komité, 1015.
- http://www.kb.dk/e-mat/ww1/130019011608.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page