klassifiserede dokumenter

Dokumenter som myndigheder, specielt militærfolk og efterretningstjenester ikke uden videre vil lade komme til offentlighedens kundskab som derfor er hemmelige. Ifølge Immanuel Kant er 'alle handlinger, hvis grundsætning ikke tåler offentligheden, uretfærdige'.
De officielle gældende danske klassifiseringsregler er udsendt uden forudgående debat af Statsministeriet i 1958-1959.
NATO/danske klassifiseringsgrader er: til uklassificeret, tjenestebrug, fortroligt, hemmeligt, yderst hemmeligt og cosmic top secret. Klassificeringen omfatter formodentlig dele af Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitiske områder, udenrigs- militær- og indenrigspolitik.
Eksempelvis er dokumenter fra forsvarsstaben fra 1906; materialer om Københavns Befæstning og senest Påskekrisen 1948 er stadig klassificerede. Den Dansk-Amerikansk overenskomst om gensidig bistand på forsvarets område 1950 sikrer mørklægning af klassificeret materiale.
En række bilaterale aftaler mellem USA og Danmark fra den kolde krig er stadig klassificerede, fremgår det af Index of International Agreements fra Headquaters United States European Command fra 1989.
I den nedgraderede og offentliggjorte udgave mangler en [mindst] aftale fra 1951, en fra 1959, en fra 1960, en fra 1960 eller 1961, en fra 1962-1964, en fra 1968 (om Grønland?), en mellem 1972 og 1975, to mellem 1974 og 1980, en mellen 1980 og 1981, samt [mindst] en fra 1986. Erhvervsorganisationer og private virksomheder kan, når det er nødvendigt, få adgang til klassificerede dokumenter. KL journaliseres, men journalerne klassificeres på samme måde som dokumenterne. KL bør offentliggøres, så snart de er sat ud af kraft eller anses for overflødige. Der er ikke adgang for udeforstående til at vurdere om klassificeringen er rimelig. Embedsmænd og arkivregler afgør, hvornår og under hvilke vilkår klassificerede dokumenter kan eller må offentliggøres, eksempelvis:

Folketingets Oplysning 15. april 2002
Du har bestilt bilag 80 fra UPN via vores web.
Jeg kan desværre ikke sende det ønskede bilag, da det er fortroligt, og derfor kun må ses af Folketingets medlemmer.
Med venlig hilsen
Folketingets Oplysning

Tom Vilmer Paamand 15. april 2002
Den årlige beretning til Det Udenrigspolitiske Nævn om antallet af tilladelser til tilvirkning af krigsmateriel har på undertegnedes foranledning været offentligt tilgængelig siden 1997.
Det fremgik af den særlige forside på beretningen fra 1997, at Justitsministeriet herefter ikke finder grundlag for at fortrolighedsstemple beretningen.
Lige siden har de årlige beretninger været tilgængelig via Folketingets web i indscannede udgaver.
Jeg gentager derfor min anmodning.
Med venlig hilsen
Tom Vilmer Paamand

Folketingets Oplysning 15. april 2002
Ups - der var jeg vist lidt for hurtig.
Det ønskede bilag er på vej med posten.
Med venlig hilsen
Folketingets Oplysning

Se også: Controlled unclassified information ; Hemmelige patenter ; US Freedom of Information Act ; the US Information Security Oversight Office ; the US National Classification Management Society ; Sensitive But Unclassified.

Litteratur

Bajer, Fredrik: Diplomatiets Hemmelighedsfuldhed. I: Tilskueren, 1900 s. 555-562.
Dahlin, Ulrik: Forsvarschefens orienteringer hemmeligholdes. I: Information, 06/19/2004.
Historical Records Declassification Guide. CG-HR-3, U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, Office of Classification and Information Control, October 2005.
- http://www.fas.org/sgp/othergov/doe/cg-hr-3/index.html
Knezo, Genevieve J.: Sensitive But Unclassified” and Other Federal Security Controls on Scientific and Technical Information: History and Current Controversy Updated February 20, 2004 - Washington DC, 2004. - 60 s.
CRS. American Law Division; United States. Congress. Senate. Committee on the Judiciary. Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws; Library of Congress. Legislative Reference Service: Internal security manual, revised to July 1973; provisions of Federal statutes, Executive orders, and congressional resolutions relating to the internal security of the United States (1974).
- http://www.archive.org/details/internalsecurity00libr
Security Classification of Information Volume 1. Introduction, History, and Adverse Impacts. Revised 2002. / : Arvin S. Quist.
- Oak Ridge, TN : Oak Ridge Classification Associates, LLC.
- http://fas.org/sgp/library/quist/
The Willard Report : Report of the Interdepartmental Group on Unauthorized Disclosures of Classified Information--March 31, 1982.
Østergaard-Nielsen, Martin: Den hemmelig Danmarkshistorie. I: Information, 05/24/2002.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page