kontroludvalget

Fransk: Folketingets kontroludvalg vedrørende efterretningstjenesterne. Eller Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.
Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne blev etableret ved lov nr. 378 af 6. juli 1988 med det formål at have indseende med forsvarets og politiets efterretningstjenester.
Udvalget består af 5 folketingsmedlemmer udpeget af de folketingspartier, som har sæde i Folketingets Præsidium.
L 162 Forslag til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester. (Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt).
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152183
Seneste offentliggjorte årsrapport er: Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 26. november 2010.
Se også: Danmark : politik : Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page