konflikt

Kollektiv aktion, strid, krise. Størstedelen af mellemfolkelige konflikter løses ved forhandling uden voldsanvendelse. En væbnet konflikt er krig; krige er en del af en konflikt, hvor voldsanvendelse er toppen af isbjerget eller konfliktformationen. Væbnede konflikter skal forberedes og efter voldsanvendelsen skal konflikten løses, fjender forsones og ødelæggelser genopbygges.
Man skelner mellem symestriske konflikter, hvor parterne har samme status og asymetriske konflikter, hvor parterne ikke har samme status. Den kolde krig er en symestrisk konflikt. Konflikter mellem to samfundsgrupper, overklasse og underklasse er en assymetrisk konflikt. Assymetriske konflikter, værdikonflikter som nationalisme kan også opstå, hvis den ene part i en konflikt er for dominerende. Internationale konfliktårsager, interessekonflikter, er først og fremmest konflikter om strategisk vigtige råstoffer, så som kopper, mangan, nikkel, olie, tin, vanadium, wolfram og uran.
Konflikter er ikke nødvendigvis altid negative, hvis de løses og parterne i konflikten lærer af dem; derved øges evnen til konflikthåndtering.
Konfliktløsning eller bilæggelse af konflikter kan ske gennem forhandlinger parterne imellem, gennem voldgift og gennem mægling i internationale organisationer som FN eller OSCE.
Se også: Conflict Research Society ; conflictology ; issue ; konfliktzone ; makrokonflikter ; megakonflikter ; mesokonflikter ; mikrokonflikter ; post conflict.

Litteratur

Choices : A unit on conflict and nuclear war : A project of Union of Concernes Scientists in cooperation with Massachusetts Teachers Association and National Education Association. - Washington D, C. : National Education Association, 1983 : 144 s. - ISBN 0-8106-1425-1
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe: Fremtidige konflikttyper og konsekvenser for forsvaret.
- København : Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe, 1994. - 164 s.
Øberg, Jan: Konflikt-analfabeterne (I). I: Informations kronik, 10/28/1992.
Øberg, Jan: Konflikt-analfabeterne (2). I: Informations kronik, 10/28/1992.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page