kostpenge

Kostpenge er penge, der 1) betales som løn til en person til dækning af udgifter til kost, eksempelvis udbetales der kostpenge til anbragte børn, asylansøgere, håndværkere, matroser, militærnægtere, pilgrimme, skoleelever, soldater og søfolk.
Udbetaling af kostpenge kendes i Danmark og Norden fra middelalderen og fremefter.
2) Personers udgifter til kost.
Se også: Budget ; dagpenge ; kostskoler ; lommepenge.

Litteratur

Bekendtgørelse om kost i danske skibe, 2011
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145338
§ 6. Kosten om bord skal være gratis for den søfarende under udmønstringsperioden.
Ældre bliver flået i kostpenge: Prisen for kost på plejehjem varierer flere tusinde kroner i kommunerne.
I: Kristeligt Dagblad 2. december 2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page