konkurrence

Latin: Løbe mod hinanden for en eller anden fordel, gevinst, profit.
Konkurrencer kan være private: spil, sport eller offentlige: Udbud.
Se også: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ; Konkurrenceankenævnet ; Konkurrencerådet ; Konkurrencestyrelsen ; Nævnet for Markedsførings- og Konkurrencespørgsmål under Åben Uddannelse.

Litteratur

Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt- og mørtelbranchen.
/ : afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission, 1951.; Betænkning 12)
Betænkning vedrørende kulbranchens konkurrenceforhold.
/ : afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission, 1953. ; Betænkning, 67)
Betænkning vedrørende teglværksbranchens konkurrenceforhold.
/ : afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission, 1957.; Betænkning 176)
Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene for øl og mineralvand.
/ : Afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommision, 1960. ; Betænkning 246)
Konkurrencelovgivningen i Danmark, I-II : / : Konkurrencelovsudvalget. Erhvervsministeriet, 1995. ; Betænkning 1297)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page