Konkurrenceankenævnet

Ankenævn oprettet 1990. Nu under Erhvervsstyrelsen.
Bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet, 2013.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145374
§ 1. Konkurrenceankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i det omfang det er fastsat i konkurrenceloven.
Se også: Konkurrence.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page