Konkurrencestyrelsen

Historisk styrelse oprettet 1990 under: Handelsministeriet.
Fortsættes 2010 som: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Fortsat fra Monopoltilsynet og Konkurrencerådet.
Se også: Forbrugerklagenævnet ; forbrugerombudsmanden ; kartel ; konglomerat ; konkurrence ; monopol ; Monopoltilsynet ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el. / : Energitilsynet, 2012.
Beretning til statsrevisorerne om Norgesaftalerne. / : Rigsrevisionen, 2003.
Undersøgelsens formål er at belyse de involverede danske myndigheders (Elprisudvalgets, Energitilsynets, Konkurrencestyrelsens og Energistyrelsens) behandling af Norgesaftalerne samt at belyse og vurdere, om Folketinget har fået korrekte og fyldestgørende oplysninger fra ministeren om sagen.
Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse. / : Konkurrrencestyrelsen, 2000.
Konkurrenceforholdene i optikbranchen. / : Konkurrrencestyrelsen, 2002.
Optikbranchen har en omsætning på ca. 2 mia. kr. i detailleddet og domineres af ”rene” optikforretninger. Der er ca. 700 butikker, der sælger optik eller har optik som en væsentlig del af deres sortiment. Salg af især kontaktlinser sker desuden via Internettet. Blandede ure- og optikforretninger bliver stadig færre, og der ses ikke en tendens til at andre forretningstyper optager individuelt tilpassede briller og kontaktlinser i deres varesortiment. Dog har markedet for færdigbriller været udsat for en stor brancheglidning, idet en stor del af omsætningen på dette marked nu ligger hos forretninger som almindelige dagligvarebutikker og boghandlere. Kun de rene optikforretninger er omfattet af denne redegørelse.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page