Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2011 under Undervisningsministeriet.
Fortsættes 2015 som: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Fortsat fra: Skolestyrelsen og Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.
Det institutionelle tilsyn omfatter: Tilsyn med folkeskolen Tilsyn med de frie grundskoler Tilsyn med Undervisningsministeriets øvrige uddannelsesområder: frie kostskoler, regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, korte og mellemlange videregående uddannelser og voksenuddannelsesområdet
Se også: Evaluering ; kvalitet ; uddannelse ; undervisning.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page