korn

Latin: Frø af planter, forædlet græs med spiselige plantefrø der males til mel.
Korn er dyrket og spist af mennesker og dyr i alle kulturer siden oldtiden.
Bekendtgørelse om sædekorn, 2019,
herunder Bilag 2: Arter omfattet af bekendtgørelsen...
Næringsindhold i korn fra høsten 2016. / : Jesper Poulsen og Niels Morten Sloth.
Videncenter for svineproduktion, 2016.; notat 1626)
Råproteinkoncentrationen er steget i byg, hvede, rug, triticale og havre.
Fosforkoncentration er steget i vårbyg, hvede og havre, men faldet i vinterbyg.
Energikoncentrationen er faldet i vinterbyg og hvede, men steget i triticale og havre.
Kornproducerende lande omfatter eksempelvis: Argentina, Australien, Canada. Den Europæiske Union, Kina, Rusland, Tyrkiet, Ukraine og USA.
Kornproduktion påvirkes positivt og negativt af miljøet, klimaet og vejret, herunder også miljøforurening, som gylle, kviksølv ; nitrat, pesticider samt klimaforandringer, så som tørke.
Under krige rationeres korn og kornprodukter.
Se også: Botanik ; Ernæringsrådet ; føde ; Kornnævnet ; landbrug ; landgilde ; Statens Kornkontor ; ægt.

Litteratur

Branchebeskrivelse for korn- og foderstofvirksomheder. / : Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner, 2007.
Grain: World Markets and Trade. / : United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, 2018.
(1) Hvedehandelstatistikker omfatter hvede, mel og udvalgte pastaprodukter.
(2) Ris handelsstatistikker omfatter rå og brune ris på formalet basis.
(3) Grovkornsstatistikker omfatter majs, byg, durra, havre, rug, hirse og blandede korn, men udelukker handel med byggemalt, hirse og blandet korn.
Korn, købmænd og kornkompagni : korn- og foderstofhandelen 1880'erne - 1960'erne. / : Ib Gejl og Christian R. Jansen ; udg. af Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet ved 75-års jubilæet 1971. Universitetsforlaget i Aarhus , 1971.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page