konfiskation

Latin: En magthavers beslaglæggelse af ejendom.
Bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation, 2010.
§ 1. I sager om lovovertrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, og hvor den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen, kan den sigtede vedtage udenretlig konfiskation af følgende genstande:...
Omtalt i Betænkningrne 355 og 12233.
Se også: Kommissarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom ; Konfiskationsnævnet.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page