kartoffel ; kartofler / potato

Spansk, italiensk.Spiselig knold, der danner sig på rodskud af kartoffelplanten.
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler, 2018.
§ 2. Til erhvervsmæssig avl af kartofler må kun anvendes sorter, der
1) er optaget på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten), eller
2) er optaget på Den Europæiske Unions fælles sortsliste.
Opremset i Betænkning 816
Se også: Føde ; Fødevarestyrelsen ; Kartoffelnævnet ; landbrug ; Landbrugsstyrelsen.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page