LO

Landsorganisationen i Danmark. Hovedorganisation for den danske fagbevægelse; traditionelt knyttet til Socialdemokratiet.
LO støtter bl.a. Fagbevægelse for fred og FN's nedrustningsuge 1984.
LO ejer Dansk Erhvervs Investering som bl.a. invisterer i våbenindustrien.
Blandt forbund i LO kan nævnes: Centralforeningen for Stampersonel, Danmarks Lærerforening, HK og SiD.
Se også: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv ; ETUC ; Samarbejdskomiteen mellem de socialdemokratiske partier og fagbevægelsen i Norden (SAMAK) ; Samarbejdsnævnet.

Litteratur

Fra storkonflikt til barselsfond : den danske model under afvikling eller fornyelse. / : Jesper Due & Jørgen Steen Madsen. Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2006.
Sociologisk analyse af overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området fra 1990-2004. Med interviews med hovedforhandlerne, der afdækker formelle og uformelle relationer mellem forhandlingsparterne samt dokumenterer forhandlingsprocesserne i den danske model.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page