liturgi

Græsk: Tjenesteydelse over for folket. Nu: Gudstjeneste. Alle handlinger så som bøn, messe, sang, sakramenter, der udgør den officielle gudstjeneste.
Eksempelvis: Hans Pedersen: Alle Søndagers oc Festers Euangelia fra Første Søndag i Aduent, oc til Aduent igen, det gantske, Aar igennem. Gud Almectigste til Loff, oc alle godhiertige Christne til Trøst oc Gudeligheds forbedring. Udi Rim at siunge sammensæt. Anno 1577 Magnus Bancke. Met D. Pouel Matssøns Fortale (1586).
- https://archive.org/details/den-kbd-all-201002754078-001
Nuværende gudstjenesteordning med alterbog og ritualer blev godkendt ved kongelig resolution af 12. juni 1992. Grønlands stift er en del af Den Danske Folkekirke, men har selvstændig grønlandsk liturgi. Folkekirken på Færøerne blev selvstændig kirke den 29. juli 2007, men har fortsat tilknytning til Den Danske Folkekirke.
Se også: Lektionar / lectionary ; Liturgisk musik.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page