Lund-kommissionen

Norsk kommission, der blev udnævnt af Stortinget til at undersøge påstande om ulovlig overvågning af norske statsborgere.
Kommissionen udgav Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble oppnevnt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere (« Lund-rapporten»). Dokument nr. 15 (1995-1996).Rapporten afslører omfattende overvågning af norske kommunister, socialister og andre enkeltpersoner og grupper sikkerhedstjenesterne anså for at udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed under Den kolde krig. Flere aspekter i forbindelse med de hemmelige tjenester kritiseres bl.a. det tætte samarbejde mellem efterretningstjenesterne og det norske Arbeiderpartiet. Rapporten viser, at overvågningen først og fremmest har fokuseret på Kommunistpartiet, Socialistisk Folkeparti, Arbejdernes Kommunistiske Parti og Socialistisk Venstreparti, samt organisationer, der skulle stå disse parter nær så som Nei til Atomvåpen, Sambandet Norge-Sovjetunionen, Palestinakomiteen, Kvinnefronten og Solidaritetskomiteen for Vietnam. Højreorienterede grupper, er også nævnt som trussel, men intet i rapporten viser, at der var ulovlig overvågning af disse organisationer.
Se også: Norge: Fredsbevægelser ; politiske partier.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page