militarismeudgifter

Latin: Alle udgifter vedrørende et lands militarisme: væbnede styrker og deres våben, totalforsvar, offentlig og hemmelig forskning og udvikling af våben, efteretningstjenester, sikkerhedstjenester, værnepligt og militær propaganda.
Se også: Hesteleding ; våbenbudget ; våbenpenge.

Litteratur

The cost of war : Unimagiable : Governments tends to underestimate the bill. I: The Ecconomist, 02/22/2003 s. 71.
Hærudgifterne paa Finansloven. Finansstatistiske Notitser af Aleksis Petersen-Studnitz . I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Ny række, 2 (1884) . - 47 s. - http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_nrk_0002-PDF/nto_nrk_0002_91879.pdf
Nielsen, Jørgen Steen: Våbenkapløb: USA overhaler resten af verden. I: Information, 05/07/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page