monopol

Latin: Eneret, eksempelvis eneret til handel eller embede bestemte steder eller oplysninger.
Blandt monopoler kan nævnes olieindustriens største virksomheder; den amerikanske ammunitionsfabrik Alliant Techsystems Inc., den tyske våbenfabrik I. G. Farbenindustrie, den amerikanske softwareproducent Microsoft, ambulancefirmaet Falck og mejeriselsakabet Arla.
Monopson er, hvor der kun er én køber.
Se også: Adel ; arkivpolitik ; copyright ; duopoly ; eksklusiv økonomisk zone ; enehandel ; handelspolitik ; informationsmonopol ; kanonkonge ; Den Kongelige Grønlandske Handel 1776-. ; kartel ; konkurrence ; Konkurrencerådet ; kvote ; monopolkapitalisme ; Monopolrådet ; monoteisme ; oligopol ; ophavsret ; patent ; prispolitik ; Self-Regulatory Organizations ; statsmonopol ; stålkonge ; trust ; Trustkommissionen af 1949 ; økonomi.

Litteratur

Bjerge, Peder: Pres på danske monopoler. I: Politiken, 08/09/2004.
Bjerge, Peder: Store virksomheder modtager millioner fra staten til forskning. I: Politiken, 12/28/2005.
Breinstrup, Thomas: Microsoft åbner for kik i Office-kode. I: Berlingske Tidende, 09/21/2004.
Hilferding, Rudolf : Das Finanzkapitial. Eine Studie zur jüngsten Entwicklung des Kapitalismus : unveränderte Wiedergabe der letzten vom Autor herausgegebenen Ausgabe, Wien 1923. Mit einem Vorwort von Fred Oelßner.
- Berlin (DDR): Dietz Verlag; 1955. - 564 s.
- http://archive.org/details/DasFinanzkaptial.EineStudieZurJngstenEntwicklungDesKapitalismus
'Nachdruck der Neuausgabe von 1947'.
Jastrup, Morten: Viden er guld værd - alt for meget guld [videnskabelige tidsskrifter]. I: Politiken, 10/23/2005.
Den Lüneburgske saltoktroi [monopol]: et bidrag til salthandelens historie i hertugdømmet Slesvig . / : H. V. Gregersen. 1962. ; Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, 28)
Microsoft: A History of Anticompetitive Behavior and Consumer Harm. European Committee for Interoperable Systems, 2009.
P&Ts historie, I-V. / : redaktionskomité: Helge Israelsen m. fl. Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 1991-1993.
Sampson, Anthony: De syv søstre : De store olieselskaber og den verden de skabte.
Gyldendal, 1976. - ISBN 87-01-01301-7
Thyssen, Nikolai: Gates truer Danmark. I: Information, 02/16/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page