Marshallhjælpen / Marshallplanen

The European Recovery Programme; Det europæiske Genopbygningsprogram.
Amerikansk militær og økonomisk 'hjælp' til Vesturopa under den kolde krig som blev vedtaget af den amerikanske kongres i 1948.
Hjælpen havde som formål at genopbygge de vesteuropæiske lande samt at øge og sikre amerikansk indflydelse på den vesteuropæiske militærpolitik og -udvidelse. Dette skulle frem til 1950 ske ved en liberalisering af det internationale handels- og betalingssystem for at opnå en social og politisk stabilitet baseret på markedsøkonomi i Vesteuropa med det formål, at svække den politiske venstrefløj i Frankrig og Italien. En forudsætning for at modtage hjælpen var medlemskab af Atlantpagten, NATO. USAs regering mente, at økonomisk liberalisering forudsatte en stærk militær alliance for at oprustningen af Vesteuropa kunne fremmes. Dette skete med vedtagelsen af loven Mutual Security Act i 1951. For Danmark betød dette bl.a. at optagelsen af statslån blev kædet sammen med tilsagn om forøgelse af forsvarsudgifterne for finansåret 1951/52. Koordineringen melllem økonomisk-politiske og forsvars- og sikkerhedspolitiske hensyn foregik i det forsvarsøkonomiske embedsmandsudvalg, ministerudvalget for forsvarsøkonomiske spørgsmål og på ministermøder. Marshallhjælpen ophørte officielt omkring 1960.

Litteratur

Dalgas-Jensen, Leon: Dansk forsvar og Marshallplanen 1947-1960. I: Historisk Tidsskrift, 1991:2 s. 459-504.
Dalgas-Jensen, Leon: NATO og danske økonomisk-politisk interesser 1949-56. I: Danmark, Norden og NATO 1948-1962. - ISBN 87-574-3016-0

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page