magister

Latin: Mester, anfører. Indehaver af magistergraden, en person som under og efter middelalderen har taget magisterkonferens ved et universitet: alle, der har taget afsluttende eksamen under det filosofiske og matematisk-naturvidenskabelige fakultet. Titlen bruges også om kandidater, licentiater og doktorer ved danske universiteter. Magistre organiseres fagligt i Dansk Magisterforening og registreres bl.a. i Dansk Magisterstat.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page