humanpeace

menneskerettigheder

I 1948 vedtog FN erklæringen om menneskerettigheder for at øge retssikkerheden.
Blandt demokratiske menneskerettigheder er valgret, ligeret, stemmeret, retssikkerhed og ytringsfrihed.
Blandt menneskerettighedskonventioner kan nævnes:
FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder,
FNs konvention om menneskerettigheder,
UN Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,
FNs konvention om økonomiske, sociael og kulturelle rettigheder,
FNs konvention mod diskriminering af kvinder.
FNs Børnekonvention,
FNs konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,
FNs konvention mod tortur, og anden grusom, umenskelig eller nedværdigende behandling,
Konventionen om Folkemord / Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
Genèvekonventionerne,
Deklarationen om børns menneskerettigheder skrives af Eglantyne Jebb i 1923 på baggrund af første verdenskrigs rædsler godkendes af Folkeforbundet i 1924; kendes som Genève-deklarationen. Genève-deklarationen om børns rettigheder om­formuleres, udvides og anerkendes i 1959 af FNs generalforsamling.
FNs Menenskerettighedskommission stiftes i 1952.
Det at være fritaget for militærtjeneste er ikke en menneskeret i alle lande.
Danmark har tiltrådt en række FN-konventioner, men de er ikke indarbejdet i dansk lovgivning.
Europarådets: europæiske menneskerettighedskonvention (er indarbejdet i dansk lovgivning).
Produktion, salg og eksport af overvågningsteknologi er overtrædelser af menneskerettighederne.
Blandt menneskerettighedsorganisationer kan nævens: Amnesty International ; Asian Human Rights Commission ; the Danish Helsinki Committee For Human Rights ; der Deutsche Liga für Menschenrechte ; freemusee ; Human Rights Wach ; FNs Højkommisariat for Menneskerettigheder ; the Inter-American Commission on Human Rights ; the International Helsinki Federation for Human Rights ; the International Work Group for Indigenous Affairs ; Privacy International ; Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre ; UNHCR.
Se også: Samuel Jacobs Abbey ; Abolitionisme ; Hector Aristizábal ; asylret ; Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder; herunder Det danske Center for holocauststudier og Det danske Institut for Menneskerettigheder ; eksistensberettigelse ; Europarådet ; FN's menneskerettighedsråd ; frihedsrettigheder ; Niels Groth ; the International Center for Conflict and Human Rights Analysis ; menneskeret.dk ; nordichumanrights.net ; retstat ; Susan Sontag ; Clifford Wallace Thornton ; tolerence ; Ana Luisa Valdés.

Litteratur

Når man sender en mail til Nabhan, bliver man kaldt ind til forhør: Ved hjælp af overvågning er det lykkedes regimet i Oman at gøre Nabhan al Hanshis netværk af menneskeretsaktivister tavse. Danmark har leveret masseovervågning til landet. / : Lasse Skou Andersen, Sebastian Gjerding. I: Information, 16. juni 2017.

Bitsch, Anne: Multinationale undergraver menneskerettigheder. I: Informations kronik, 08/20/2004.
Burcharth, Martin: Soldater leger Rambo i Irak. I: Information, 10/21/2003.
Damkjær, Ole: Verdens nye vagthund : Den canadiske dommer og FNs tidligere anklager i krigsforbrydelsessager, Louise Arbour, bliver FNs nye højkommisær for menneskerettigheder. I: Berlingske Tidende, 02/26/2004.
Implementing human rights : essays in honour of Morten Kjærum.
Danish Institute for Human Rights / Institut for Menneskerettigheder, 2007.
Menenskeret. / : Lars Adam Rehof ; Tyge Trier. 1990. - ISBN 87-574-5640-2.
Møller, Bjarke: Man kan ikke bombe sig til moral : Efter store fremskridt for menneskeretten og det internationale retssamfund i 90erne er der risiko for, at bølgen er ved at vende, frygter professor Mary Kaldor. I: Information, 03/04/2002.
Mølsted, Henning: Justitsministeriet kritiseres for øget overvågning af e-mail. I: Ingeniøren, 01/09/2004.
Vidne: Otte-årig pige blev myrdet / Kim Sengupta ; Cahal Milmo. I: Information, 05/12/2004.
Vitus Harritshøj, Rune: Latinamerika gør op med fortidens synder. I: Information, 08/26/2003.
Westh Nielsen, Kurt: Dansk lov krænker menneskerettigheder : Britisk borgerrettighedsorganisation udpeger den danske antiterrorpakke som mål for sagsanlæg. I: Ingeniøren, 10/31/2003.
Westh Nielsen, Kurt: Massiv kritik af Internetlogning. I: Ingeniøren, 04/16/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page