maskine

Græsk, Latin; En maskine er et konstrueret mekanisk, organisk eller elektronisk bevægeligt værktøj som anvendes i fabrikation, eksempelvis robotter. Maskiners arbejde kan automatiseres.
Ifølge vejledningen til EUs Maskindirektiv defineres maskiner som 'en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med eller beregnet til at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse'.
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri, 2016
§ 1. Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke
2) udstyr, der er specielt konstrueret eller bygget til anvendelse af militær, politi eller alarmtjenester.
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Maskiner:
a) Alle selvkørende eller mobile maskiner, genstande m.v., som uanset kraftkilde er af en type, der er beregnet til brug i det fri, jf. stk. 2, som bidrager til støjniveauet i miljøet og som er omfattet af definitionen i direktiv 2000/14/EF.
b) Andre indretninger og genstande uden motor af en type der er beregnet til brug i det fri, og som bidrager til støjniveauet i miljøet.
Bilag 1: Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelsen.
Maskiner benævnes ofte efter deres funktioner, herunder dampmaskiner, dommedagsmaskine, datamaskiner, flyvemaskine ; grammofon, pladespiller ; maskingeværer, maskinkanoner, motor, pengemaskine og værktøjsmaskiner.
Blandt tidlige maskiner kan nævnes vand- og vindmøller.
Se også: Dobbeltanvendelse ; dræbermaskine ; industri ; instrument ; landbrug ; maskinmester ; maskinstation ; mekanik ; NACE grupper inden for maskiner og udstyrsfremstilling ; teknologi ; våben.

Litteratur

Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF. / : Chefredaktør Ian Fraser, 2010

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page