matematik

Græsk: Videnskaben eller læren om de naturlove, der gælder for tal og regning: aritmetik og algebra,
rum og figurer, eksempelvis geometri.
Matematik er kendt siden oldtiden og i alle kulturer.
Blandt matematikere kan nævnes:
Johannes Kepler (1571-1630)
Jens Kraft
Isaac Newton (1643-1727)
Sofja Kovalevskaja (1850-1891)
David Hilbert (1862-1943)
Bertrand Russel (1872-1970).
Hermann Minkowski (1864-1909)
Harald Bohr (1887-1951)
Alan Turing (1912-1954)
Thyra Eibe
Se også: Algoritme ; astronomi ; Dansk Matematisk Forening ; logik ; statistik ; Turnermaskinen.

Litteratur

Matematisk Forening gennem 50 Aar: Udg. i Anledning af Matematisk Forenings 50 Aars Jubilæum. / : Christian Crone: Gjellerups Forlag 1923.
Til Harald Bohr fra Venner og Elever i Anledning af hans 50 Aars Fødselsdag 22. April 1937. Matematisk Tidsskrift B 1937


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page