Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Historisk ministerium oprettet 2007.
Fortsat fra: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Fortsættes 2015 som: Sundheds- og Ældreministeriet.
Oprettet ved kgl. resolution 23.11.2007 med følgende sagsområder: fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: sager vedrørende sundhedspolitik samt sygehus- og sundhedsvæsenet og sundhedslovgivningen inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Patientskadeankenævnet, Statens Serum Institut, Videns- og Forskningscentret for alternativ behandling, Den Centralvidenskabsetiske Komité samt Det Etiske Råd, fra Socialministeriet: ressortansvaret for Kennedy Centret, fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender: ressortansvaret for Motions- og Ernæringsrådet.
Se også: Forebyggelse ; Det Nationale Forebyggelsesråd ; sundhed ; sundhedsvæsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page